Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over de verkeersveiligheid op de N36

12-04-2018 00:00 12-04-2018 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf en de Tweede Kamerleden Von Martels en Omtzigt (beiden CDA) en Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat

Kamerstuknr. 2018Z06854

Vraag 1
Herinnert u zich de motie Von Martels/Dijkstra (Kamerstuk 29 398, nr. 598) over de verkeersveiligheid op de N36, die op 27 maart 2018 vrijwel unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen? 1)

Vraag 2
Herinnert u zich uw commentaar op bovenstaande motie tijdens het debat over het verslag van het algemeen overleg (VAO) Wegverkeer en Verkeersvei-ligheid op 22 maart 2018, waarbij u aankondigde specifiek te zullen kijken naar de delen van de N36 waar nog geen verbreding van het wegprofiel is voorzien?

Vraag 3
Bent u op de hoogte van de verwachtingen die uw uitlatingen bij lokale en regionale bestuurders en weggebruikers heeft gewekt? 2)

Vraag 4
Herinnert u zich de afspraken in het regeerakkoord, waarin staat dat het kabinet zich nadrukkelijk wil inzetten voor een bevordering van de verkeers-veiligheid, met name op de N-wegen, en daarvoor ook extra middelen heeft gereserveerd?

Vraag 5
Bent u zich ervan bewust dat de N36 ook in het recente Wegenonderzoek van RTL Nieuws opnieuw naar voren kwam als een van de gevaarlijkste wegen van Nederland? 3)

Vraag 6
Acht u een telkens wisselend wegprofiel, wat het resultaat is als bij het groot onderhoud van de N36 dit jaar twee stukken van genoemde weg niet worden verbreed, bevorderlijk voor de verkeersveiligheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7
Bent u zich ervan bewust dat indien de betreffende trajecten van de N36 (ten noorden van Almelo en het stuk tussen Mariënberg en de N34) nu niet aangepakt worden, dit in een later stadium alsnog moet gebeuren, met alle extra kosten en overlast van dien?

Vraag 8
Welke acties heeft u sinds het aannemen van bovengenoemde motie in gang gezet om ervoor te zorgen dat bij het groot onderhoud aan de N36 dit jaar ook de twee ontbrekende stukken een breder wegprofiel krijgen?

Vraag 9
Kunt u garanderen dat bij het groot onderhoud dit jaar ook daadwerkelijk de hele N36 een breder wegprofiel krijgt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Kunt u deze vragen een voor een beantwoorden?

1) https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z05176&did=2018D21206

2) https://www.tubantia.nl/twenterand/tweede-kamer-wil-dat-regering-kijkt-of-heneacute-le-n36-stukje-breder-kan~a9fdc379/

3) https://www.rtlnieuws.nl/wegenonderzoek?dnaId=036

Informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november