Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over het bericht «Gevaarlijk «pedohandboek» al jaren op internet te vinden»

03-04-2018 00:00 03-04-2018 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf en de Tweede Kamerleden Van Toorenburg (CDA)en Buitenweg (GroenLinks) aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z05947

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Gevaarlijk «pedohandboek» al jaren op internet te vinden»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze zeer verwerpelijke handleiding personen op ideeën kan brengen en zelfs kan helpen bij het misbruiken van kinderen zonder sporen achter te laten?

Vraag 3
Klopt het dat het bezit of de verspreiding van dit boek niet strafbaar is? Biedt het Nederlandse recht derhalve inderdaad geen mogelijkheden hiertegen iets te ondernemen?

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de door een woordvoerder geuite stellingname van het openbaar ministerie, namelijk dat het niet strafbaar is en daarbij aanvulde ″net als handleidingen om bommen te maken of de perfecte moord te plegen. In Nederland hebben we geen gedachtenpolitie»? Zou het gedachten-politie zijn wanneer hier actie tegen zou worden ondernomen?

Vraag 5
Welke mogelijkheden zijn er om het bezit van dit «pedohandboek» en het op papier en digitaal verspreiden ervan strafbaar te stellen? Bent u bereid dit te bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Klopt het dat het document in Groot-Brittannië al wel strafbaar is en er aldaar mensen zijn veroordeeld op basis van het feit dat ze het document in bezit hadden? Hebben meer landen het strafbaar gesteld?

Vraag 7
Zijn er gevallen in Nederland bekend van verdachte of veroordeelde kindermisbruikers of kinderpornobezitters die in het bezit waren van een dergelijke handleiding?

Vraag 8
Kunt u aangeven wat het principiële verschil is tussen dit handboek dat niet verboden is en (virtueel) kinderpornografisch materiaal dat wel verboden is?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Oosten (VVD), ingezonden 30 maart 2018 (vraagnummer 2018Z05871).

1) RTL Nieuws d.d. 29 maart 2018, https://www.rtlnieuws.nl/nederland/gevaarlijk-pedohandboek-ongestoord-verspreid-via-internet-politiek-wil-verbod

Informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november