Het bericht «VWS zet maaltijdbezorgers onder druk om corona-app»

donderdag 10 september 2020 00:00

Vragen van Stieneke van der Graaf aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «VWS zet maaltijdbezorgers onder druk om corona-app»? 1)

Vraag 2
Is het waar dat vanuit het ministerie een beroep is gedaan op de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) om bezorgers te vragen de corona-app te installeren, en dat daarbij niet is vermeld dat gebruik van de applicatie altijd vrijwillig is? Wanneer is het beroep op de NLVVM gedaan? Was dit voor of na het Kamerdebat van woensdag 2 september jongstleden?

Vraag 3
Hoe is het mogelijk dat in communicatie niet wordt vermeld dat gebruik van de applicatie vrijwillig is?

Vraag 4
Is ook op andere verenigingen, beroepsgroepen of andere partijen een dergelijk beroep gedaan? Zo ja, welke partijen betrof het en wanneer?

Vraag 5
Wat is de taakomschrijving van de «manager partnerships coronavirus app»? Op welke wijze komt het uitgangspunt van absolute vrijwilligheid zonder enige vorm van dwang of drang tot uiting in deze taakomschrijving en de daarbijbehorende werkzaamheden, juist wanneer sprake is van een ongelijke relatie (werkgever/werknemer)?

1) NRC, 8 september 2020, «VWS zet maaltijdbezorgers onder druk om corona-app»

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november