Het bericht «Bommelding bij Amsterdamse kerk om doop ex-moslims»

maandag 22 juni 2020 00:00

Vragen van Stieneke van der Graaf en Joël Voordewind aan de Minister en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Bommelding bij Amsterdamse kerk om doop ex-moslims» en het rapport «Bedreiging bij bekering of geloofsverlaten»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat, hoewel de schaal niet duidelijk is, bedreiging bij bekering of geloofsverlating ook in Nederland voorkomt en dat dit een diepe inbreuk is op de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om niet te geloven?

Vraag 3
Deelt u de conclusie dat, hoewel het lastig is een beeld te krijgen van de omvang van de problematiek, dit niet enkel een Amsterdams probleem is, getuige ook eerdere bedreigingen in bijvoorbeeld Rotterdam? 2)

Vraag 4
Bent u bereid, in navolging van de gemeente Amsterdam, onderzoek te doen naar aard en omvang van bedreiging en geweld bij bekering of geloofsverlaten?

Vraag 5
Op welke wijze kan kennis bij de politie op dit punt worden verbeterd, ook in het licht van de vermoedelijk lage aangiftebereidheid? Welke lessen zijn hierbij te trekken uit de aanpak voor andere specifieke doelgroepen waarbij een lage aangiftebereidheid is? Is specifieke registratie mogelijk?

Vraag 6
Op welke wijze gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om met signalen van bedreiging van asielzoekers die zich bekeren tot een ander geloof dan wel hun geloof verlaten?

1) Reformatorisch Dagblad, 18 juni 2020, «Bommelding bij kerk om doop ex-moslims», https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/bommelding-bij-amsterdamse-kerk-om-doop-ex-moslims-1.1672493

2) EO, 13 september 2017, «Christenvervolging in Rotterdam», https://visie.eo.nl/artikel/2017/09/christenvervolging-in-rotterdam

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november