Het bericht «Onderwijs is failliet»?

woensdag 17 juni 2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins en Stieneke van der Graaf aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Vraag 1
Kent u het bericht «Onderwijs is failliet»? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voornemens is om 18% te bezuinigen op het bijzonder onderwijs op Curaçao, naast de 12,5% die docenten al moeten inleveren?

Vraag 3
In hoeverre is de voorgestelde bezuiniging een gevolg van de eisen die het Nederlandse kabinet aan de regering van Curaçao heeft gesteld bij het steunpakket dat in het kader van de coronacrisis is verleend? Indien dit het geval is, vindt u deze bezuiniging dan een adequate invulling van deze eisen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat een gedegen impactanalyse van belang is bij eventuele bezuinigingen en dat de regering op Curaçao alles in het werk moet stellen om te zorgen dat kinderen niet de dupe worden van bezuinigingen?

Vraag 5
Deelt u de mening dat het moeilijk uitlegbaar is dat er zo’n fors verschil zit in de financiering van het openbaar en het bijzonder onderwijs op Curaçao?

Vraag 6
Deelt u de zorgen over de politiek-bestuurlijke aansturing van het onderwijs op Curaçao en de ontoereikende bekostiging? Welke mogelijkheden ziet u om hier verbetering in te brengen?

Vraag 7
Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de regering van Curaçao over het bovenstaande?

1) https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/21705-onderwijs-is-failliet

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november