Carola Schouten stelt vragen over de ANBI-status.

31-05-2011 00:00 31-05-2011 00:00

Schriftelijke vragen door ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan de staatssecretaris van Financiën.

Onderwerp:   De ANBI-status

Kamerstuk:   2011Z11495

Datum:            31 mei 2011

Vraag 1

Kent u het artikel “Anbi – recente ontwikkelingen” van Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst 1) en het artikel “Heeft de fiscaal fondswervende instelling nog een toekomst?” van Mr. M. Kopinsky? 2)

Vraag 2

Bent u van mening dat de fiscale regelingen voor ANBI’s 3) en fiscaal fondswervende instellingen van essentieel belang zijn voor de maatschappelijke doelen die zij beogen?

Vraag 3

Deelt u de zorg dat onduidelijkheid over de ANBI-status respectievelijk de status van een fiscaal fondswervende instelling mogelijk de realisatie van in het maatschappelijk belang wenselijke activiteiten beperkt of geheel in gevaar brengt

Vraag 4

Bent u er van op de hoogte dat de bevoegde inspectie (Belastingdienst Den Bosch) de ANBI-status in een aantal gevallen heeft geweigerd omdat de verzoekende stichting haar commerciële activiteiten onder had gebracht in een BV waarin de ANBI zeggenschap had en/of zich bemoeide met de activiteiten van de BV?

Vraag 5

Hoe verhoudt zich dit tot de uitleg van de toenmalige staatssecretaris bij de totstandkoming van de aangescherpte ANBI-regeling waarin naar voren komt dat het ontplooien van commerciële activiteiten niet in de weg staat van de ANBI-status, mits deze commerciële activiteiten geen doel op zich zijn en de opbrengst daarvan geheel voor het goede doel wordt aangewend?

Vraag 6

Bent u van mening dat de juridische vorm waarin de commerciële activiteiten plaatsvinden, niet van belang is voor de beoordeling van de ANBI-status? Oftewel, kan het museum uit het voorbeeld van de parlementaire geschiedenis haar winkel in een aparte BV onderbrengen, zonder dat dit gevolgen heeft voor haar ANBI-status, mits de opbrengst voor het goede doel wordt aangewend?

Vraag 7

Bent u vanwege het grote maatschappelijk belang bereid een nadere invulling te geven van de vormen waarin de commerciële activiteiten, zoals bedoeld in voornoemde Kamerstukken 4), mogen plaatsvinden?

1 Vermogende Particulieren Bulletin, 2011, aflevering 1/2.

2 Idem, aflevering 3.

3 ANBI = algemeen nut beogende instelling.

4 Zie Kamerstukken II, 31 930, nr. 8, p. 2 en Kamerstukken II, 31 930, nr. 9, p. 62.  

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november