Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Carla Dik-Faber over de bereikbaarheid van 113 Zelfmoordpreventie

woensdag 25 september 2019

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Carla Dik-Faber aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken en Klimaat

Kamerstuknr. 2019Z17937

Vraag 1
Kent u het bericht «Familiedrama in Winschoten. Ze belde 113 maar dat nummer bestaat helemaal niet»? 1)

Vraag 2
Vindt u ook dat 0900 minder bekend is, verwarrend is en een drempel kan opwerpen voor mensen vanwege de telefoonkosten die ze moeten maken?

Vraag 3
Bent u bereid het nummer 113 gratis ter beschikking te laten stellen aan 113 zelfmoordpreventie, zodat mensen dit nummer rechtstreeks kunnen bellen?

Vraag 4
Bent u bereid deze vragen in ieder geval te beantwoorden voor het algemeen overleg Suïcidepreventie van 17 oktober?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Hijink (SP), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17932), Kuik (CDA), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17933), Kuiken
(PvdA), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17934), Wörsdörfer (VVD), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17935) en Diertens (D66), ingezonden 25 september 2019 (vraagnummer 2019Z17936)

1) RTV Noord, 23 september 2019, https://www.rtvnoord.nl/nieuws/213732/Familiedrama-in-Winschoten-Ze-belde-113-maar-dat-nummer-bestaat-helemaal-niet

Meer informatie

« Terug