Bijdrage Stieneke van der Graaf over de coronacrisis en gevolgen voor ondernemers in de grensregio

donderdag 02 april 2020 00:00

Bijdrage Stieneke van der Graaf aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamerstuknr. 2020Z06026

Vraag 1
Bent u bekend met de precaire situatie waarin ondernemers in de grensre-gio’s zich begeven wanneer zij in het ene land wonen en in het andere land ingeschreven staan als ondernemer?

Vraag 2
Op welke termijn verwacht u meer duidelijkheid te kunnen geven over de ondersteuning van deze groep? Vindt bij de uitwerking hiervan ook afstem-ming plaats met de grensinfopunten om knelpunten en oplossingsrichtingen zo helder mogelijk te krijgen?

Vraag 3
Kan bij de uitwerking hiervan worden bezien hoe voor deze groep onderne-mers omstandigheden kunnen worden geformuleerd waarin bijvoorbeeld het woon- of vestigingsvereiste kan worden losgelaten bij aanvraag voor steunmaatregelen, of het land waar men sociaal verzekerd is als richtlijn kan worden gehanteerd, zodat zij niet op de bijstand zijn aangewezen en/of het voortbestaan van hun onderneming acuut in gevaar zou komen?

Meer informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari