Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf e.a. over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie

dinsdag 28 april 2020 00:00

Schriftelijke vragen Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en de Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Kuiken (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kamerstuknr. 2020Z07552

Vraag 1
Herinnert u zich de antwoorden op de verschillende series Kamervragen over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen in de prostitutie? 1)

Vraag 2
Bent u ermee bekend dat er op dit moment nog steeds een groep mensen is die in de prostitutie werkt(e) die niet staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) en/of bij de Kamer van Koophandel (KvK) en in broodnood zit wanneer zij niet door kan werken en daarom, met alle risico’s van dien, alsnog doorwerken? 2)

Vraag 3
Deelt u de zorgen dat wanneer deze mensen toch aan het werk gaan, dit gevaar oplevert voor hun gezondheid en de volksgezondheid en dat er sprake kan zijn van uitbuiting?

Vraag 4
Hoe wordt de toegezegde bed-bad-brood-regeling voor deze doelgroep precies vormgegeven? Is deze al toegankelijk? Bent u zich ervan bewust dat deze bed-bad-brood-voorziening weliswaar voor een deel van de sekswerkers een oplossing kan bieden, maar dat dit ook voor velen geen duurzame uitkomst biedt? 3)

Vraag 5
Klopt het dat eigenaren van seksinrichtingen een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoreren COVID-19 (TOGS), ook wanneer er niet als zzp’er geregistreerde sekswerkers in hun onderneming werken of sekswerkers op basis van opting-in werken? Zo ja, vindt u het rechtvaardig dat de exploitant wel, maar de niet als zzp’er geregistreerde sekswerker niet in aanmerking komt voor financiële steunmaatregelen?

Vraag 6
Klopt het dat voor sekswerkers op Bonaire vanuit de Rijksdienst Caribisch Nederland-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid een uitzondering op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt, waardoor zij hier een beroep op kunnen doen? 4)

Vraag 7
Bent u bekend met de maatwerkondersteuning die de gemeente Groningen met hulporganisaties heeft vormgegeven voor de sekswerkers?

Vraag 8
Bent u, gezien het feit dat het hier een kwetsbare doelgroep betreft, in navolging van bovenstaande regelingen, bereid met de Vereniging Neder-landse Gemeenten (VNG), gemeenten en hulpverleningsorganisaties tot een vangnet te komen dat ondersteuning ook mogelijk maakt voor niet bij de KvK geregistreerde sekswerkers, sekswerkers op basis van opting-in, sekswerkers zonder BRP en andere niet-rechthebbenden in de rest van Nederland?

Vraag 9
Is het mogelijk een tussenbalans te geven van de inventarisatie naar de vraag naar programma’s om uit de prostitutie stappen? Bent u bereid te verzekeren dat hulpverleningsorganisaties genoeg capaciteit en middelen krijgen om in deze toenemende uitstapvraag te voorzien en voldoende kwaliteit te waarborgen?

Vraag 10
Bent u bereid met brancheorganisaties in gesprek te gaan om te zoeken naar vervangend werk wanneer mensen uit de prostitutie willen stappen?

Vraag 11
Is het mogelijk om bij invallen van de politie in illegale seksinrichtingen ook hulpverlening mee te nemen dan wel aansluitend hulpverlening aan te bieden voor de mannen en vrouwen die daar aan het werk zijn, en aan hen die potentieel slachtoffer zijn van uitbuiting, in een positie van meervoudige afhankelijkheid verkeren en/of bijzonder kwetsbaar zijn omdat zij in de categorie «niet-rechthebbenden» vallen, geen boetes op te leggen? 5)

Vraag 12
Bent u bekend met het voornemen van de burgemeester van Amsterdam om te onderzoeken of erotische sites kunnen worden geblokkeerd vanwege besmettingsgevaar van mensen die aan het werk zijn? 6)

Vraag 13
Deelt u de constatering dat ondanks waarschuwingen en het wijzen op alternatieven, op sekssites nog steeds wordt geadverteerd voor fysieke diensten en deze diensten ook daadwerkelijk plaatsvinden?

Vraag 14
Welke mogelijkheden ziet u om de noodverordening aan te passen zodat deze een basis biedt om sekssites waar wordt geadverteerd voor fysieke diensten te kunnen blokkeren?

Vraag 15
Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?

1) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019–2020, nr. 2009, nr. 2416 en nr. 2419

2) AD, 19 april 2020 «Haagse prostituees werken door: «Ze moeten soms kiezen tussen honger of hun gezondheid»» (zie artikel ad)

3) Stenogram Wetgevingsoverleg Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie, 14 april 2020 (Documentnummer 2020D14344)

4) Rijksdienst Caribisch Nederland, 16 april 2020 «Overheidssteun ook voor animeerdames» (zie artikel Rijksdienst Caribisch Nederland)

5) AD, 16 april 2020 «Politie bevrijdt slachtoffer van seksuele uitbuiting uit Haags huis» (zie artikel ad)

6) Het Parool, 12 april 2020 «Zorgen over thuisprostitutie: «Een hoop klanten zijn zelf ook bang, hoor»» (zie artikel Parool)

Meer informatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2020

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari