Positieve uitspraken Timmermans toetreding Turkije voorbarig en onverantwoord

turkije eudinsdag 18 februari 2014 19:10

Kamerleden Gert-Jan Segers en Joël Voordewind vinden het onverantwoord dat minister Frans Timmermans bij aanvang van de Bilaterale Conferentie op 14 februari Turkije verwelkomde als EU Lidstaat. Turkije verwelkomen als lidstaat van de Europese Unie voordat de onderhandeling over een eventueel lidmaatschap van de EU nog moeten beginnen, is volgens de ChristenUnie onverstandig en ongepast.

De Kamerleden hebben daarom vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken. ,,Verwelkoming van Turkije als Europese Lidstaat loopt flink op de zaken vooruit. Voordat het zover is, moet Turkije de Republiek Cyprus erkennen. Heeft u in het gesprek met uw Turkse ambtsgenoot ook de erkenning van de Armeense genocide aan de orde gesteld? Erkenning van de Armeense genocide door Turkije is noodzakelijk alvorens er überhaupt gesproken kan worden over een eventuele toetreding tot de Europese Unie.” En tot slot: ,,Zijn de recente onthullingen over corruptie in de Turkse regering en de reactie van premier Erdogan ook nog aan bod gekomen tijdens de bilaterale top?”

Arresteren journalisten

Turkije is, na China en Iran, wereldwijd koploper in het arresteren van journalisten. Volgens Segers en Voordewind is dit een zaak dat niet buiten de schijnwerpers moet blijven. Zij willen van de minister van Buitenlandse Zaken weten hoe zijn uitspraken zich verhouden tot de rapportage van het Committee to Protect Journalists waaruit blijkt dat Turkije voor het tweede achtereenvolgende jaar wereldwijd koploper is in het arresteren van journalisten.


Schriftelijke vragen van de leden Segers en Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken over het EU-lidmaatschap voor Turkije

  1. Kent u het bericht “Netherlands will welcome Turkey as an EU member state, Dutch FM says”? (http://www.hurriyetdailynews.com/netherlands-will-welcome-turkey-as-an-eu-member-state-dutch-fm-says.aspx?pageID=238&nID=62512&NewsCatID=338)
  2. Kunt u bevestigen dat u tijdens de Turkse-Nederlandse top tegen uw Turkse ambtsgenoot hebt gezegd dat Turkije van harte welkom is als EU-lidstaat, terwijl de onderhandelingen over een eventueel lidmaatschap in feite nog moeten beginnen?
  3. Bent u het met ons eens dat het onverstandig en ongepast is dergelijke uitspraken te doen, terwijl het nog verre van zeker is dat Turkije bereid is en in staat is om aan de toetredingsvoorwaarden te voldoen? Zo nee, waarom niet?
  4. Hoe verhouden uw uitspraken zich tot de rapportage van het Committee to Protect Journalists waaruit blijkt dat Turkije voor het tweede achtereenvolgende jaar wereldwijd koploper is in het arresteren van journalisten? (https://www.cpj.org/reports/2013/12/second-worst-year-on-record-for-jailed-journalists.php)
  5. Bent u het met ons eens dat de onderhandelingen op de hoofdstukken 23 (rechtsstaat en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid) alleen geopend kunnen worden indien Turkije de Republiek Cyprus erkent? Zo ja, heeft u dit punt ook aangekaart bij de Turkse regering? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven waar volgens u de grote uitdagingen zitten voor Turkije bij de onderhandelingen op de hoofdstukken 23 (rechtsstaat en fundamentele rechten) en 24 (justitie, vrijheid en veiligheid)? Heeft u hierover ook met uw Turkse ambtgenoot gesproken?
  7. Zijn de recente onthullingen over corruptie in de Turkse regering en de reactie van premier Erdogan hierop ook nog aan bod gekomen tijdens de bilaterale top? Zo ja, wat heeft u hierover ingebracht? Zo nee, waarom niet?
  8. Heeft u in het gesprek met uw Turkse ambtsgenoot, conform de motie Rouvoet c.s, ook de erkenning van de Armeense genocide aan de orde gesteld? Zo ja, kunt u aangeven op welke manier dit is gebeurd en wat hiervan de uitkomst was? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u van mening dat de erkenning van de Armeense genocide door Turkije noodzakelijk is alvorens er überhaupt gesproken kan worden over een eventuele toetreding tot de Europese Unie? Zo nee, wat is dan wel uw standpunt?

 

Labels
Europa
Gert-Jan Segers
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Positieve uitspraken Timmermans toetreding Turkije voorbarig en onverantwoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > februari