ChristenUnie: CITO-scores verkeerde invloed op passend onderwijs

Inspiratiedag2-610donderdag 13 maart 2014 10:00

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, over een brandbrief van Drentse scholen over CITO-scores. De scholen zijn bezorgd dat deze score een afrekenlijstje wordt. Voordewind: ,,Uit CITO-scores valt nauwelijks te herleiden wat de kwaliteit van de lessen en de begeleiding is. Toetsresultaten zetten scholen met relatief veel zorgleerlingen onterecht in een negatief daglicht."

De gemiddelde toetsscore is volgens het Kamerlid misschien lager, maar de kwaliteit van de begeleiding kan optimaal zijn. ,,Hier wordt ons onderwijs echt niet beter van. Sterker nog, scholen die goed onderwijs geven aan zorgleerlingen worden zelfs afgestraft, omdat de gemiddelde CITO-score lager is.”

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brandbrief van Drentse scholen over CITO-scores als afrekenlijstje.

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht “Brandbrief Drentse scholen over CITO als afrekenlijstje” (RTV Drenthe, 11 maart 2014)?
  2. Herkent u de signalen van schoolbesturen dat de uitslag van de CITO-toets verworden is tot een afrekeninstrument voor de Onderwijsinspectie?
  3. Bent u met mij van mening dat CITO-scores sterk afhankelijk zijn van de leerlingpopulatie en leerlingkenmerken op een school en daarom weinig informatie geven over de onderwijskwaliteit? Bent u met mij van mening dat het hanteren van CITO-scores als maatstaf voor onderwijskwaliteit geen recht doet aan scholen die relatief veel zorgleerlingen toelaten?
  4. Deelt u de bredere zorg van schoolbesturen dat het hanteren van de CITO-scores als belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van scholen ook invloed heeft op passend onderwijs? Zo ja, deelt u mijn zorg dat algemene CITO-uitslagen per school zo belangrijk zijn, dat er een negatieve prikkel is voor het bieden van goed onderwijs aan iedere leerling?
  5. Bent u met mij van mening dat scholen die relatief veel zorgleerlingen opnemen niet afgerekend mogen worden op basis van CITO-scores? Zo ja, waarom zijn CITO-scores in de praktijk een belangrijke wegingsfactor voor de Inspectie? Bent u bereid toetsscores minder zwaar mee te laten wegen?
  6. Bent u bereid in gesprek te gaan met Prisma Drenthe en met andere schoolbesturen die bovenstaande zorgen hebben?
Labels
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: CITO-scores verkeerde invloed op passend onderwijs'

miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:54
Travel Real estate agent India excellent deals can be offered caused by a number connected with reasons, such as a slow-moving rate connected with bookings, less beautiful climate and varying weather condotions in unique destinations together with promotions with certain traveling products. advance tour and travel

The Fact that Travel Insurance policies & Reasons for getting Travel Insurance policies Many are unaware of the fact that travel insurance policies. Travel insurance policies provides safeguard while visiting. It defends one next to travel joined accidents & sudden medical expenses over the travel. airline travel insurance

Traveling on a tight budget often restricts families in addition to individuals by experiencing their a vacation in the best. But that has a little having a budget and exploration, you can try a luxury family vacation even on a tight budget. travel and vacations
miss, miss (shad) shad [931436]
Geplaatst op: 05-10-2015 11:54
Being some sort of city connected with great magnificence Cape Village offers just the right environment for everyone difficulties loving. Majestic inclines, the purple seashore, some sort of Mediterranean local weather, an out-of-doors lifestyle are really just the right background for just a romantic Cape Village vacation. travellers bay

Why The start Map Traveling Edition Is best Present Those of you that Really Adore to Travel Maybe you've thought in relation to giving all your family members or maybe friends who adore to travel something that they may make by using while travelling? mapped travel
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 29-06-2022 08:19
Azerbaijan Visa from Pakistan. Lowest Price, Same Day Processing, 24X7 Support, YUGO Rewards. Get Azerbaijan Visa Information, Visa Price, Visa Requirement.
Gewijzigd
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724] heeft dit bericht gewijzigd op: 30-06-2022 09:08
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 29-06-2022 08:25
Now plan! I am sure that the visit to Baku will be a wonderful and valuable visit visa to Azerbaijan. Baku is the capital of Azerbaijan and is included in the eleventh direction of the world for the city's nightlife.
Gewijzigd
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724] heeft dit bericht gewijzigd op: 30-06-2022 09:09
Mubashar, Rana (Mubashar) Rana [1423724]
Geplaatst op: 30-06-2022 09:09
After visiting Baku twice, in 2016 and 2018, here's a comprehensive travel guide for Baku, which lists all the best things to do in Baku in 3 days, including plenty of great travel tips.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > maart

Geen berichten gevonden