'Kabinet moet extra maatregelen nemen bij toegenomen christenvervolging'

20151020-Irak-AP-Roukema-922813-01-2016 09:54 13-01-2016 09:54

De ChristenUnie wil naar aanleiding van de Open Doors-ranglijst christenvervolging 2016 van het kabinet weten wat zij doet om de toegenomen christenvervolging tegen te gaan. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind zijn extra inspanningen noodzakelijk.

Joël Voordewind: "De ranglijst christenvervolging 2016 van Open Doors confronteert ons met het trieste feit dat christenvervolging wereldwijd wederom is toegenomen. Niet alleen in landen als Syrië en Irak, maar ook in verschillende Afrikaanse landen neemt de religieuze onderdrukking flink toe. Extra aandacht van  minister Koenders voor christenvervolging is dan ook gewenst. Door een aangenomen amendement van de ChristenUnie voor het instellen van een godsdienstvrijheidsfonds zijn hiervoor al extra fondsen vrijgemaakt. Gezien de wereldwijde toename van vervolging verwacht ik nu echter van de minister dat hij bovenop het godsdienstvrijheidsfonds op initiatief van de ChristenUnie extra, concrete maatregelen neemt. Minister Koenders moet internationaal het initiatief nemen om ervoor te zorgen dat de christenen in het Midden-Oosten, en met name in Syrië en Irak, niet voorgoed verdwijnen."

De ChristenUnie maakt zich al langer zorgen om de situatie van christenen, specifiek in Syrië en Irak. Joël Voordewind pleitte eerder voor een veilige zone voor christenen op de Nineveh-vlakte in Noord-Irak. Vorige week stelde hij dat er internationale steun moet komen voor een alliantie van Koerden en christenen in Noord-Syrië. Maar ook in landen als Pakistan en India zijn volgens de ChristenUnie safe houses voor vervolgde christenen nodig en is er behoefte aan ondersteuning van (familie van) christenen in gevangenissen.

De schriftelijke vragen van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken worden mede ingediend door Van der Staaij (SGP), Knops (CDA) en De Roon (PVV).

1. Heeft u kennis genomen van de ranglijst christenvervolging van Open Doors 2016?
2. Deelt u de conclusie van Open Doors dat de vervolging van christenen wereldwijd wederom is toegenomen?
3. Wat is uw reactie op het feit dat er afgelopen jaar 7100 christenen zijn vermoord, 3000 meer dan het jaar ervoor en dat er zelfs tweemaal zoveel kerken zijn beschadigd of vernietigd?
4. Klopt het dat christenen de meest vervolgde en bedreigde religieuze groepering wereldwijd zijn? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?
5. Deelt u de opvatting van Kerk in Nood dat de toename van ‘godsdienstig analfabetisme’ van westerse beleidsmakers en de internationale media een vruchtbare dialoog en het maken van doelmatig beleid bemoeilijkt ? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
6. In hoeverre sluit uw beleid aan op het toegenomen religieus geweld en onderdrukking? Bent u het met ons eens dat een extra inzet noodzakelijk is? Hoe gaat u hier concreet invulling aan geven?
7. Ziet u de noodzaak om, bijvoorbeeld voor Syrië en Irak, specifiek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de christenen? Welke mogelijkheden ziet u, ook gezien de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS, om ervoor zorg te dragen dat christenen onder meer in Irak (onder meer in de Nineveh-vlakte)  en in Noordoost-Syrië extra beschermd worden en een veilige thuishaven kunnen hebben?
8. Kunt u aangeven hoe u uitvoering gaat geven aan het amendement godsdienstvrijheid?
9. Bent u bereid christenvervolging te adresseren in internationale fora?
10. Blijft u ondanks de zeer verontrustende trend van toenemende christenvervolging nog steeds tegen een VN-onderzoek naar christenvervolging? Zo ja, waarom?
11. Bent u met ons van mening dat het handelen van ISIS ten opzichte van minderheden gelijkstaat aan etnische en religieuze zuivering? Zo ja, wat voor consequenties brengt dit met zich mee? Zo nee, waarom niet?

Labels
Buitenlands beleid
Godsdienstvrijheid
Joël Voordewind

« Terug

Reacties op ''Kabinet moet extra maatregelen nemen bij toegenomen christenvervolging''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2016 > januari