Arie Slob: 'Kabinet moet ook een brug slaan naar gezinnen en minderheden.’

woensdag 31 oktober 2012 11:43

"Er zijn wel eens momenten dat je afvraagt, waarom doen we dit allemaal? Voor mij persoonlijk is dat samen te vatten in één woord: gerechtigheid. Dat woord weerspiegelt mijn verlangen dat er recht gedaan wordt. Aan mensen, aan volken en aan Gods schepping." Zo begon Tweede Kamerfractievoorzitter Arie Slob woensdag zijn bijdrage aan het Kamerdebat over het regeerakkoord en het formatieproces. Slob verwees daarbij expliciet naar Micha 6:8 en constateerde dat er nog heel veel onrecht is waar we werk van moeten maken.

Slob wees op de oorlog in Syrië, vluchtelingen in Ethiopië, dak- en thuislozen, gedwongen prostitutie en de 'snelst groeiende bank van Nederland, de voedselbank'. "Ik denk ook aan het ongeboren leven dat zelfs in de moederschoot niet altijd veilig is."

De ChristenUnie-voorman zei een gemeenschappelijke visie te missen in het regeerakkoord. "Die moet verder gaan dan de boel maar bij elkaar houden. Er moet een oprechte verontwaardiging zijn over misstanden in deze wereld. Er wordt nu van burgers heel veel gevraagd. Juist dan moet je ze meenemen in een samenbindend verhaal."

Slob vroeg in het bijzonder aandacht voor de positie van gezinnen. Hij noemde de opstapeling van de maatregelen die gezinnen treffen zorgelijk. "Wat er op gezinnen met modale inkomens af komt is ongekend veel", zei Slob in het debat. "Gezinnen zijn belangrijk, want dat zijn de plekken waar jongeren opgroeien en waar waarden worden overgedragen. Daar moeten mensen wel toe in staat worden gesteld." Gezinnen moeten niet een soort economische melkkoe worden.

De ChristenUnie maakt zich ook zorgen of we in Nederland nog wel om kunnen gaan met verschillen. "Is er nog ruimte voor overtuigingen, ook als die niet meer van de  meerderheid zijn." De ChristenUnie blijft pal staan voor de ruimte voor verschillen, ook als het gaat om de ruimte voor gewetensbezwaren.

Tijdens het debat diende Slob twee moties in. In de eerste motie wordt verzocht dat bij de uitwerking van het regeerakkoord de sociale partners en organisaties in het binnenlands bestuur, de zorg en het onderwijs actief betrokken zullen worden bij de verdere invulling van de gemaakte afspraken en in de gelegenheid worden gesteld, alternatieven en verbetervoorstellen aan te dragen. In de tweede motie wordt verzocht de gevolgen van het omzetten van de studiefinanciering in een sociaal leenstelsel en de grote bezuinigingen op de OV-jaarkaart voor studenten in  kaart te brengen en deze informatie aan de Kamer te doen toekomen.

Een uitgebreide reactie van de ChristenUnie op het nieuwe regeerakkoord vindt u hier

(Foto: Martijn Beekman)


Labels
Arie Slob
Crisis
Tweede Kamer

« Terug

Archief > 2012 > oktober

Geen berichten gevonden