ChristenUnie: meer koopkracht voor gezinnen en meer banen

topbannervrijdag 11 oktober 2013 22:51

De ChristenUnie heeft samen met SGP en D66 afspraken gemaakt met het kabinet over de begroting van 2014. Deze afspraken versterken de positie van gezinnen en maken arbeid goedkoper. Daarnaast zijn enkele pijnlijke maatregelen uit het regeerakkoord teruggedraaid, zoals de versobering van de Algemene Nabestaandenwet. Arie Slob: ,,De ChristenUnie heeft hard geknokt en veel bereikt voor de koopkracht van gezinnen, voor werkgelegenheid en voor kwetsbare groepen. Dit is een forse vooruitgang ten opzichte van de plannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd.”

In het akkoord worden gezinnen ontzien, omdat de lasten omlaag gaan, de kinderbijslag behouden blijft en schoolboeken gratis blijven. De lasten voor werkgevers worden verlaagd, zodat ze meer mensen in dienst kunnen nemen. Het lage BTW-tarief voor de bouw blijft ook in 2014 overeind, wat goed is voor de werkgelegenheid. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een betere inkomensondersteuning. Het kabinetsplan om de uitkering voor nabestaanden te bekorten tot een jaar is definitief van tafel. De belastingen worden vergroend; er gaat meer geld naar onderwijs en defensie, onder meer met het oog op de werkgelegenheid in de regio. De kazernes in Assen en Ermelo blijven op sterkte en de TBS-kliniek Veldzicht in Balkbrug blijft bestaan. Het extra geld voor onderwijs wordt onder meer besteed om de bezuiniging op passend onderwijs te verzachten en kleine scholen tegemoet te komen.

Meer banen

De lasten op arbeid worden in 2014 met een kleine 2 miljard euro verlaagd, waardoor arbeid goedkoper wordt. Werkgevers kunnen meer jongeren in dienst nemen; een premiekorting stelt hen daartoe in staat. Het BTW-tarief op renovatie en onderhoud van woningen blijft ook na 1 maart 2014 het hele jaar lang op het lage niveau van 6% in plaats van 21%. Dit zorgt voor meer banen in de bouw. De ChristenUnie staat op de bres voor regionale werkgelegenheid. Er is structureel 50 miljoen euro beschikbaar voor werk in de regio. Daardoor kunnenkazernes in Ermelo en de TBS-kliniek in Balkbrug  open blijven. Hiermee wordt veel regionale werkgelegenheid behouden.

Meer koopkracht  gezinnen

De oorspronkelijke begroting voor 2014 zou gezinnen fors treffen, vooral door een grote bezuiniging op de kinderbijslag. Dat gaat niet door. Voor een gezin met drie kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar scheelt dit op jaarbasis 1000 euro, voor een gezin met drie kinderen in de leeftijd van 6-11 scheelt dit 500 euro. Scholen blijven de schoolboeken betalen. Zij ontvangen daartoe geld van het rijk. De rekening voor de schoolboeken wordt dus niet bij de ouders gelegd, wat zo'n 250 euro per kind scheelt.

De belastingen gaan omlaag voor iedereen. Alles bijeen gaan zowel alleenverdieners als tweeverdieners, alleenstaanden en ouderen, minima en middengroepen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting er een stuk op vooruit in koopkracht.

Meer vergroening

Er worden diverse maatregelen genomen om vervuiling aan te pakken; zo worden de CO2-grenzen voor de BPM aangescherpt en komt er een afvalstortbelasting. Deze maatregelen dragen bij aan verduurzaming van de economie. 

Meer oog voor kwetsbare groepen

We beschermen weduwen en weduwnaars doordat het uitkleden van de Algemene Nabestaanden Wet  geheel wordt teruggedraaid. Weduwen en weduwnaars  hebben daardoor niet slechts een jaar recht op ANW, maar blijven steun krijgen tot het jongste kind 18 jaar is. Er komt een landelijke regeling voor chronisch zieken om te zorgen dat deze groep niet tussen wal en schip belandt.

Bekijk hier een uitgebreide opsomming van punten uit het akkoord (NOS). 


De meest gestelde vragen over het akkoord:

1. Waarom heeft de ChristenUnie besloten deel te nemen aan de onderhandelingen met de regeringscoalitie van VVD en PvdA over de begroting voor 2014?

2. Wat heeft de ChristenUnie weten te bereiken met dit akkoord?

3. Waarom heeft de ChristenUnie toch gekozen om zes miljard te bezuinigen, in plaats van de oorspronkelijke drie miljard?

4. Waarom heeft dit kabinet de ChristenUnie en andere oppositiepartijen als D66 en de SGP nodig?

5. Is hiermee nu eindelijk rust gekomen in de maatregelen die komen of kan er snel weer gedoe zijn?

6. De ChristenUnie heeft in de onderhandelingen steeds op het belang van gezinnen gehamerd. Waarom zijn gezinnen zo belangrijk voor de ChristenUnie?

7. Wat betekenen de plannen voor de kinderbijslag?

8. Hoe pakt dat dan uit voor bijvoorbeeld ouderen, alleenstaande ouders of alleenstaanden?

9. Wat gebeurt er op het gebied van vergroening?

10. Is er nu ook een akkoord over de pensioenen?

11. Wat doen we voor chronisch zieken en gehandicapten?

12. Waar bestaan de investeringen in het onderwijs uit?

13. Waarom steunt de ChristenUnie een paars kabinet, dat over veel onderwerpen – zoals de medisch-ethische kwesties – zo anders denkt?

14. Heeft de ChristenUnie overwogen om op te stappen?

15. Was het kabinet gevallen als de ChristenUnie was opgestapt?

Labels
Arie Slob
Crisis
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: meer koopkracht voor gezinnen en meer banen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013 > oktober

Geen berichten gevonden