Bijdrage Gert-Jan Segers aan het plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

woensdag 08 april 2020 00:00

Bijdrage Gert-Jan Segers aan een plenair debat met minister-president Rutte en minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuknr. 25295

De heer Segers (ChristenUnie):
Hou vol. Dat was de boodschap van de minister-president en de minister van Volksgezondheid aan ons. Dank daarvoor. Maar ik zou dat ook tegen hen willen zeggen: hou vol. Want dit is een strijd van lange adem. Maar nog belangrijker is het om dat te zeggen tegen al die geweldige mensen in de zorg: hou vol. We hebben hen namelijk nog lang heel hard nodig. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat ze het kúnnen volhouden. De stress, de tragedies, het telefonisch moeten informeren van familieleden: het hakt er enorm in. Diederik Gommers waarschuwde vanochtend voor burn-outs. We zien nu dat ziekenhuizen en instellingen eigen nazorg organiseren en dat de landelijke organisatie voor traumazorg, ARQ, gespecialiseerde hulp biedt. Dat is goed voor de korte termijn. Maar ook op de lange termijn moeten we oog hebben voor mentale hulp aan patiënten, hun familie, nabestaanden, zorgpersoneel, mantelzorgers, ggz-patiënten en mensen met mentale klachten door deze crisis. Is het kabinet bereid om dit op te pakken? En welke rol kan preventie hierin spelen? Als we niets doen, hebben we straks een samenleving met heel veel PTSS.

Mevrouw de voorzitter. Vorige week heb ik aandacht gevraagd voor geestelijke verzorging. Ik dank de minister ervoor dat hij in zijn brief ook op dit punt is ingegaan. Mensen hebben hier echt behoefte aan, zeker in de verpleeghuiszorg en zeker in de stervensfase. In deze fase is er meer ruimte voor bezoek van familie. Het zou goed zijn als deze ruimte er ook komt voor geestelijk verzorgers, voor predikanten en priesters, zeker nu veel instellingen zelf geen geestelijk verzorger meer in dienst hebben. Wil de minister hiervoor een oproep doen aan instellingen?

Dan nog een aantal korte vragen.

Een. Ik sluit mij aan bij de vragen over beschermingsmiddelen. Die zijn nodig in de acute zorg en de verpleeghuiszorg, maar ook in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en bij de huisartsen. Wanneer komt er meer duidelijkheid over de verdeling?

Twee. Welke prioritering komt er in het testbeleid als we straks overgaan naar de 1,5 metersamenleving? Komt er een testprotocol van het RIVM voor de serologische testen voor specifieke groepen?

Drie. Op dit punt leven er veel vragen over de app waarover de minister van VWS gisteren sprak. Er zijn al meer vragen over gesteld. Zeker als het daarbij gaat om onze privacy leven er veel vragen. Wil de minister nog eens aangeven waarom deze app cruciaal is en hoe onze privacy beschermd blijft?

Vier. Het economische pakket. Het is goed dat 90% van de loonkosten vergoed zal worden, maar wat als een groot deel van de kosten bedrijfskosten zijn die in deze lockdown gewoon doorlopen terwijl de omzet nihil is? Ik denk dan specifiek aan de sierteelt. Anderen zijn mij daarin voorgegaan. Als in deze sector de doorlopende bedrijfskosten niet worden vergoed, zullen veel ondernemingen de komende weken alsnog omvallen. Ik vraag het kabinet specifiek om voor deze sector een regeling uit te werken die grote en kleine bedrijven in deze sector helpen. Graag een reactie op dit punt.

Vijf. Een groep waar onze fractie zich speciaal nog zorgen om maakt zijn de vrouwen en mannen in de prostitutie. Vrouwen verdwijnen van achter de ramen naar de thuisprostitutie, met alle risico's van dien. Hoe kan deze groep worden geholpen en hoe kunnen de onlineadvertenties voor thuisprostitutie worden stopgezet?

Zes. Ik zou graag een update willen van de Europese discussie over onderlinge hulp. Het is goed dat we de hulp hebben aangeboden en dat we laten zien dat we solidair zijn, maar het is ook goed dat Nederland een streep trekt bij eurobonds.

Zeven, tot slot. Er dreigt ook een humanitaire ramp onder vluchtelingen op de Griekse eilanden. Wat doet Nederland om Griekenland en de mensen op de eilanden concreet te helpen?

Mevrouw de voorzitter. Vrijdag is het Goede Vrijdag, de dag van het lijden, en dan klinkt het Erbarme dich, ontferm u over ons, Heer. Dat is een gebed voor al die zieke mensen, voor mensen in de zorg, voor ons allemaal. Het mooie van Pasen is dat het daarna ook zondagmorgen wordt, de dag van de opstanding, de dag van nieuwe hoop. In die wetenschap zeg ik het dan nog maar een keer: hou vol.

Dank u wel.

Meer informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020