Schriftelijke vragen Carla Dik en Gert-Jan Segers over anti-choice personalities lijst in Europa

vrijdag 02 november 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Gert-Jan Segers en het Tweede Kamerlid Kees Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Berichten dat er binnen Europa een lijst in omloop is waarop ‘anti-choice personalities’ met naam worden genoemd

Kamerstuk:    2012Z18676

Datum:            2 november 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Abortusbeweging stelt “zwarte lijst” van tegenstanders op”? 1)

Vraag 2

Vindt u het opstellen van een dergelijke lijst een acceptabele wijze hoe om te gaan met politieke tegenstanders? Zo nee, bent u bereid bij de EPF en bij de Europese Commissie (financierder van EPF) duidelijk te maken dat het hanteren van een dergelijke lijst niet bevorderlijk is voor een inhoudelijk debat? Zo ja, waarom vindt u het opstellen van een dergelijke lijst acceptabel?

Vraag 3

Bent u bereid om de financiering van het EPF door de Europese Commissie ter discussie te stellen, naar aanleiding van de door de EPF opgestelde lijst? Zo ja, op welk moment zou u dit willen aankaarten? Zo nee, waarom niet?

1) Reformatorisch Dagblad, 24 oktober 2012, “Abortusbeweging stelt “zwarte lijst” van tegenstanders op”

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020