Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over onvrijwillige prostitutie in Utrecht

donderdag 01 november 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Onvrijwillige prostitutie in Utrecht

Kamerstuk:    2012Z18468

Datum:            1 november 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de burgemeester van Utrecht waarbij hij aangeeft dat 80 tot 90% van de prostituees in Utrecht hun werk onvrijwillig doet? 1)

Vraag 2

Zijn er vergelijkbare onderzoeken dan wel inschattingen met betrekking tot andere grote steden? Zo ja, kunt u die beschikbaar stellen? Zo nee, bent u bereid daar onderzoek naar te laten doen?

Vraag 3

Op welke manier biedt u de helpende hand aan prostituees die hun werk onvrijwillig doen?

Vraag 4

Bent u bereid om het aanbod van uitstapprogramma’s voor prostituees niet langer afhankelijk te laten zijn van lokale middelen en prioriteiten maar landelijk te garanderen, bijvoorbeeld via geoormerkte middelen in het gemeentefonds?

1) Uitzending van Schepper aan Tafel, maandag 29 oktober 2012, 17.00 uur, Nederland 2

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020