Inbreng schriftelijke overleg Gert-Jan Segers inzake Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken

donderdag 20 december 2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie

Onderwerp:   Fiche: Mededeling EU raamwerk online gokken

Kamerstuk:    22 112 - 1516

Datum:            20 december 2012

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij dat de Europese Commissie de eigen soevereiniteit wil respecteren bij de invulling van het gokbeleid. Eén van de pijlers van het Nederlandse beleid is het voorkomen van gokverslaving. Ziet het kabinet op dit punt mogelijkheden voor grensoverschrijdende acties? In het fiche wordt gesteld dat voor een deel van de gesignaleerde problemen de gestelde doelen ook bereikt zouden kunnen worden door samenwerking tussen nationale of decentrale kansspelautoriteiten. Genoemde leden vragen voor welk deel dit geld en voor welk deel het kabinet nadrukkelijk vindt dat deze doelen niet door betere samenwerking kunnen worden bereikt.

Online gokken          

Het kabinet stelt in het regeerakkoord dat zij een sterke regulering wil voor online gokken. De leden van de ChristenUnie zijn benieuwd naar de concrete plannen op dit punt. Deze leden willen graag weten op welke wijze het kabinet het online gokken wil reguleren.

Wat zijn de ervaringen in andere lidstaten van de EU?

De ChristenUnie-fractie vindt dat met het reguleren van online gokken een grote gok wordt genomen nu het aantal online gokverslaafden enorm groeit. Welke mogelijkheden zijn er nog voor preventiebeleid bij online gokken? Hoe wil het kabinet bij een gereguleerde markt het illegale aanbod aanpakken? En zijn deze middelen niet nu al inzetbaar nu al het online aanbod in Nederland illegaal is? Kan bijvoorbeeld op dit moment al de toegang tot buitenlandse goksites die in Nederland illegaal zijn vanuit Nederland worden afgesloten of op een andere wijze deze sites worden aangepakt?

Neemt het kabinet niet ook juridisch een gok met nog meer reguleren van gokken? We kunnen in Nederland immers het gokken reguleren omdat de Europese dienstenrichtlijn een uitzondering maakt voor vrij verkeer van diensten voor gokken vanuit het doel van het beschermen van de bevolking tegen verslaving. Reguleren van internetgokken betekent echter verruiming van het aanbod ten opzichte van de huidige situatie. Vanuit het doel preventie lijkt verdere uitbreiding van het legale aanbod daarom strijdig met de dienstenrichtlijnen en dan zou het wel eens kunnen leiden tot het verplicht vrijgeven van de hele gokmarkt. De ChristenUnie-fractie vraagt daarom welke garanties het kabinet heeft dat we straks niet al het gokken verplicht moeten vrijgeven?

In het fiche wordt gesteld dat online gokbedrijven laten zien dat ze rekening willen houden met de in Nederland geldende maatschappelijke belangen, mede in het licht van toekomstige vergunningen voor online kansspelen. Deze bedrijven gebruiken geen .nl extensie meer, hebben niet langer de Nederlandse taal en maken geen reclame meer via radio, televisie en/of geprinte media. Genoemde leden vragen of het kabinet erkend dat ondanks deze aanpassingen er nog steeds sprake is van gokspelen die in Nederland verboden zijn maar wel toegankelijk zijn via het Nederlandse internet. Het kabinet kiest hier voor het gedogen van illegaal gokken.

Groei verslaving

Uit het rapport “Gokken in Kaart” blijkt dat de groepen die een risico lopen op verslaving toenemen. Volgens het kabinet en de opstellers van het rapport lijkt er desondanks sprake van een dalende trend, omdat er minder probleemgokkers zijn. Daar staat echter tegenover dat verschillende verslavingsinstellingen, zoals SolutionS en GGZ onlangs in de media meldden dat er sprake is van een toename in het aantal behandelingen van gokverslaafden (Metro, 27 november). Deze instellingen stellen dat één van de oorzaken ligt in de snelle groei van het online gokken. Genoemde leden vragen of het kabinet dit probleem herkent en welke maatregelen er worden genomen. Ook willen genoemde leden van het kabinet weten wat de mogelijkheden zijn van preventiebeleid bij online gokken in vergelijking tot andere vormen van gokken.

Monitoring

Pas in 2017 zal weer een meting naar de aard en omvang van kansspelverslaving in Nederland worden uitgevoerd. Genoemde leden vragen of dit niet laat is gezien de snelle ontwikkelingen op met name het gebied van het online gokken. Pas weer meten in 2017 (dus slechts één keer per zes jaar monitoren) vinden deze leden niet passen bij de opmerking in het fiche dat het kansspelverslaving de nadrukkelijke aandacht heeft van het kabinet en dat het derhalve essentieel is steeds op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. De ChristenUnie-fractie vraagt daarom of het kabinet bereid is om in 2013 een nieuwe meting te doen vanwege de ontwikkeling van het online gokken.

Holland Casino

Het kabinet is voornemens om Holland Casino onder bepaalde voorwaarden te verkopen. Genoemde leden zijn benieuwd wat voor randvoorwaarden het kabinet voor ogen heeft. Ook horen wij graag van het kabinet wat de gevolgen van een eventuele verkoop zijn in het licht van de mededingingsregels. In hoeverre is het dan nog mogelijk om andere aanbieders te weren. Wat is de positie van de Europese Commissie ten aanzien van Holland Casino?

Reclame

De kansspelautoriteit zal consumenten gaan informeren over het beschikbare toegestane aanbod, zodat de vraag van spelers richting de legale markt kan worden gestuurd. De ChristenUnie vraagt op welke wijze dit vorm zal krijgen. Voorkomen moet worden dat dit leidt tot reclame voor gokken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020