Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over het bericht "Prostituees uitgebuit vanuit woning"

donderdag 20 juni 2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie 

Onderwerp:   Het bericht “Prostituees uitgebuit vanuit woning”

Kamerstuk:   2013Z12705

Datum:            20 juni 2013

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Prostituees uitgebuit vanuit woning’ ? 1)

Vraag 2

Is de toename van misstanden in de thuisprostitutie een indicatie voor de groei van gedwongen prostitutie of is de omvang en ernst van misstanden in Nederland altijd onderschat?

Vraag 3

Zijn de bevindingen in het artikel niet tevens een gevolg van het ontbreken van een landelijke aanpak en verschil in gemeentelijk beleid? Zo ja, wanneer komt u met een novelle voor de Wet Regulering Prostitutie en bestrijden misstanden seksbranche?

Vraag 4

Bent u bereid om snel met de VNG afspraken te maken om de oproep van de plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, dat overheden meer streetwise moeten worden, concreet invulling te geven?

Vraag 5

Wat vindt u van de bevinding dat meer dan een derde van de aangetroffen vrouwen jonger was dan 21 jaar en zou in de regelgeving niet ten spoedigste deze leeftijdsgrens moeten worden vastgelegd? Overweegt u nog andere maatregelen om dit aandeel omlaag te krijgen?

Vraag 6

Wat gaat u doen om makelaars en verhuurders streetwise te krijgen en juist ook in een tijd van toenemende leegstand scherp te laten zijn op illegale activiteiten in verhuurde panden?

Vraag 7

Hoe snel wordt er actie ondernomen als burgers/betrokkenen een meld-misdaad-anoniem melding met betrekking tot gedwongen prostitutie doen en wordt de termijn van maximaal 24 uur altijd gehaald?

Vraag 8

Is er voldoende capaciteit aanwezig bij opsporing en handhaving om de misstanden tegen te gaan en inzicht te krijgen? Wanneer verwacht u het inzicht te hebben?

Vraag 9

Hoe vaak is inzake misstanden in de thuisprostitutie een melding van klanten ontvangen?

Vraag 10

Bestaan er momenteel plankzaken bij het team mensenhandel en zo ja hoeveel?

1) Nederlands Dagblad, 18 juni 2013

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020