Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over gewetensbezwaren bij het verstrekken van biometrische geg.

dinsdag 10 september 2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   Gewetensbezwaren bij het verstrekken van biometrische gegevens

Kamerstuk:    2013Z16963

Datum:            10 september 2013

Vraag 1

Herinnert u zich de brief van de Nationale ombudsman d.d. 4 september 2013 over de groep gewetensbezwaarden die geen biometrische gegevens willen afstaan aan de overheid bij de aanvraag van een nieuw paspoort of ID-Kaart 1)?

Vraag 2

Kunt u aangeven hoe groot de betreffende groep gewetensbezwaarden is?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de consequenties voor deze groep, zoals het niet of heel moeilijk gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals ziekenhuizen, legitimatie bij postdiensten, het openen van een bankrekening, reizen naar het buitenland en het risico om te worden opgepakt niet proportioneel zijn?

Vraag 4

Bent u bereid te komen met een alternatieve voorziening voor deze gewetensbezwaarden zeker nu de overheid zelf heeft geconstateerd dat er diverse haken en ogen aan de opname en opslag van biometrische gegevens zitten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/130904_minbzk_plasterk_weigeraars_biometrische_gegevens_in_paspoort.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020