Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

donderdag 05 februari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van de Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Kamerstuk:    34 112

Datum:           5 februari 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorstel dat strekt tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering. Deze leden missen echter de aangekondigde integrale visie op politieke ambtsdragers en hebben enkele vragen over de inhoud van het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de integrale visie op politieke ambtsdragers in het voorjaar van 2015 zal verschijnen en deze leden vragen waarom dit wetsvoorstel niet op deze visie kon wachten. Zij wijzen er op dat juist de regelingen rondom het aanvangen van een ambt, de vertrekregeling en een eventuele overbruggingstijd naar het pensioen van grote invloed zijn op enerzijds de beeldvorming rondom politieke ambtsdragers, maar anderzijds ook op de ruimte die gekwalificeerde burgers zien om een overstap naar een politieke functie te maken.

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen er bovendien op dat het er op lijkt dat bestuurders minder lang een zelfde functie bekleden en dat nieuwe wetgeving hier rekening mee dient te houden. Zij noemen als voorbeeld de vijf kabinetten die in de afgelopen tien jaar geregeerd hebben. Het doet voor hen de vraag rijzen hoeveel van de bestuurders zouden voldoen aan de vereisten van dit wetsvoorstel. Deze leden vragen of er gegevens bekend zijn over de doorlooptijd van bestuurders in de afgelopen jaren en of deze gegevens betrokken zijn bij de keuze om als vereiste te stellen dat men tien van de twaalf jaar een bepaalde functie heeft bekleed.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een reactie op de stelling en de stevige termen van de  Vereniging van Nederlandse Gemeenten , het Interprovinciaal Overleg, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Unie van Waterschappen dat de grens is bereikt. Zij vragen ook een reactie op de stevige termen van de genoemde instanties als zij stellen dat het  ‘verder afkalven van de rechtspositie’ gestopt moet worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of een wisseling van functie, bijvoorbeeld van gedeputeerde naar het ambt van burgemeester of minister van invloed is op de aanspraken die men kan maken op deze regeling.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen om een stand van zaken te geven met betrekking tot de fondsfinanciering Appa.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020