Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over het proefschrift 'Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy'

woensdag 25 maart 2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister en staatssecretaris  van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het proefschrift 'Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy'

Kamerstuk:    2015Z05285

Datum:           25 maart 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het proefschrift: 'Captivated by fear. An evaluation of terrorism detention policy' van mevrouw T.M. Veldhuis? 1)

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de totstandkoming van het besluit in 2006 om in het gevangeniswezen een aparte terroristenafdeling in te richten?

Vraag 3

Hoe is deze afdeling tussentijds geëvalueerd en wat is uw reactie op de bevindingen in het proefschrift dat een aparte terroristenafdeling contraproductief kan werken?

Vraag 4

Waarom zijn de internationale ervaringen zoals in Frankrijk op dit punt niet meegenomen in de besluitvorming en in de evaluatie?

Vraag 5

Hoe betrekt u de bevindingen van dit proefschrift op het huidig beleid met betrekking tot detentie van verdachten van terrorisme en daaraan gelieerde activiteiten?

Vraag 6

Bent u bereid nader onderzoek te doen naar radicalisering, de-radicalisering en de effectiviteit van maatregelen?

Vraag 7

Kunt u de Kamer actief informeren over de voortgang van het opzetten van deradicaliseringsprogramma's conform de motie Segers-Recourt? 2)

1) http://irs.ub.rug.nl/ppn/391170198

2) Kamerstuk 34 016, nr. 10

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020