Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers inzake de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

donderdag 29 januari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Onderwerp:   Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Kamerstuk:    34 086

Datum:           29 januari 2015

De leden van de fractie ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van  het wetsvoorstel dat strekt tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) voor zover het wetsvoorstel strekt tot stroomlijning en uniformering van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Deze leden stellen vragen over de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, de bevoegdheid tot beëindigen van de tenuitvoerlegging van niet-gratieerbare beslissingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen naar de minister van Veiligheid en Justitie per definitie de tenuitvoerlegging in een meer politieke context brengt. Zij missen in de toelichting een analyse welke gevaren dit met zich meebrengt en vinden het verwijzen naar 3 individuele casus uit het verleden geen garantie bieden dat een dergelijke verschuiving niet plaats zal vinden. Deze leden vragen daarom om een nadere analyse en zij zijn benieuwd of in omliggende landen ook op deze wijze de verantwoordelijkheid belegd wordt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie kijken positief naar het openen van de mogelijkheid tot ‘gratiëring’ bij relatief kleine geldboetes indien een redelijk doel hiermee niet wordt gediend. Deze leden vragen daarbij welke rol de beslagvrije voet zal hebben in het nemen van beslissingen hieromtrent. De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen er op dat er meerdere zaken bekend zijn waar het CJIB geen rekening houdt met de beslagvrije voet en zij zien dit graag gewijzigd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020