Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Politie

donderdag 09 april 2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister van der Steur van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Politie

Kamerstuk:    29 628

Datum:           9 april 2015

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Als het over de politie gaat, gaat het ook over de cao die moet worden afgesloten. Dat heeft een heel hoge prioriteit. We weten dat de zorgen daarover groot zijn en dat de onvrede onder politiemensen toeneemt. Ondertussen staat ook het budget van de minister onder druk. We hebben de verhalen gehoord van de COR en tegelijkertijd ligt er de belofte van twee regeringsfracties bij monde van een vorige woordvoerder dat er niet meer bezuinigd mag worden op veiligheid. Wat is de inzet van de minister als aan de ene kant de eisen, die de ChristenUnie gerechtvaardigd vindt, toenemen en aan de andere kant de tekorten oplopen? We kunnen niet het ene gat met het andere vullen. Deze minister moet inderdaad gaan praten met de minister van Financiën, maar wat is de inzet van de minister? Is de belofte die hij in een vorige functie heeft gedaan, namelijk dat er niet wordt bezuinigd op veiligheid, een belofte waar hij als minister voor staat?

Over de sluiting van de politiebureaus is in een VAO eerder deze week al gesproken. Er zijn moties ingediend en er bestaan terecht grote zorgen, ook bij mijn fractie. De minister heeft de moties ontraden. Hij zegt dat er heel zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat het lokaal maatwerk moet zijn. Dat zijn toch wel heel open, algemene formuleringen. Aanrijtijden in de stad en op het platteland kunnen inderdaad verschillen, maar het sluiten van een politiebureau mag niet leiden tot het verder oplopen van de huidige aanrijtijden. Garandeert de minister dat dat inderdaad niet zal gebeuren?

De politievakbonden wijzen erop dat de wijkagenten in de praktijk te weinig toekomen aan hun taken in de wijk, waar ze voor zijn. Ze worden elders ingeroosterd voor andere diensten, bijvoorbeeld de spoeddiensten. Dat is uiteraard belangrijk, maar er moet voldoende personeel zijn voor de zorg in de wijk. Wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de buurt. Ze kunnen een heel belangrijke preventieve bijdrage leveren aan de bestrijding van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook van radicalisering, waar we in andere contexten over spreken. Herkent de minister deze problematiek? Zegt de minister toe om met maatregelen te komen opdat wijkagenten weer voldoende tijd voor de taken in de wijk hebben? De minister heeft naar aanleiding van een motie toegezegd dat per 1 juli 2015 de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners gehandhaafd wordt. We hebben nog maar een kleine drie maanden tot 1 juli. Houdt de minister woord? Is dat een belofte die nog steeds staat?

Er zijn al meerdere vragen gesteld over de uitspraken van de korpschef over het flexibeler omgaan met de taaltoets. Zegt de minister dat bij het afleveren van politieagenten door de Politieacademie er geen twee verschillende standaarden kunnen zijn en zal iedereen gewoon hetzelfde niveau moeten beheersen? Ik hoor graag een reactie van de minister. Het lijkt mij een heel belangrijke garantie dat de mensen die we uitsturen, die het blauw op straat vertegenwoordigen, allemaal aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen.

Er zijn grote zorgen over het capaciteitsprobleem bij de meldkamers en het gebrek aan samenwerking. De minister heeft op lange termijn oplossingen, maar hij wil terughoudend zijn met hem invullen van de vacatures en zegt dat als het voor de continuïteit nodig is om vacatures open te stellen, dit ook gebeurt. Hoe komt het dan dat meldkamers nog steeds onderbezet zijn? Ons bereiken signalen dat dit enorme druk oplevert bij medewerkers van de meldkamer, omdat het echt een stressverhogende factor is als je met heel weinig mensen zo'n belangrijke taak moet doen. Ik werd door de reactie van de minister niet gerustgesteld. Hoeveel urgentie voelt hij bij het oplossen van de zorgen over capaciteit, de techniek die niet op orde is en gebrek aan coördinatie? Wat gebeurt er op de korte termijn?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020