Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers e.a. over de inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de bestrijding van mensenhandel

maandag 29 juni 2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de Leden Van Oosten (VVD), Rebel (PvdA), Oskam (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De inzet van de Koninklijke Marechaussee bij de bestrijding van mensenhandel

Kamerstuk:    2015Z12823

Datum:           29 juni 2015

Vraag 1

Kent u de berichten «Vier arrestaties wegens mensenhandel en mensensmokkel»? 1) en «Mannen aangehouden voor uitbuiten prostituees in Den Haag; panden Geleenstraat dicht»? 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat de Koninklijke Marechaussee (KMar) veel goed werk verricht bij de opsporing van mensenhandel?

Vraag 3

Bij hoeveel zaken aangaande mensenhandel en mensensmokkel is de KMar de afgelopen jaren betrokken geweest?

Vraag 4

Hoe is deze taak van de KMar, die bijvoorbeeld zitting heeft in de taskforce Mensenhandel, wettelijk verankerd?

Vraag 5

Deelt u de mening dat in artikel 4, eerste lid, sub g van de Politiewet beter tot uitdrukking moet komen dat ook de KMar de wettelijke taak heeft om (internationale) mensenhandel te bestrijden?

Vraag 6

Bent u bereid een voorstel te doen om deze taak van de KMar beter wettelijk te verankeren, bijvoorbeeld met een aanvulling van artikel 4, eerste lid, sub g door na «mensensmokkel» de woorden toe te voegen «mensenhandel» of «grensoverschrijdende mensenhandel?

Vraag 7

Bent u bereid te onderzoeken of u kunt voldoen aan de wens van de KMar om meer honden beschikbaar te hebben, die specifiek zijn getraind op het opsporen van mensen in (afgesloten) vrachtauto’s?

1) AD.nl 22 april 2015, http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3974148/2015/04/22/Vier-arrestaties-wegens-mensenhandel-en--smokkel.dhtml

2) Omroepwest 2 juni 2015, http://www.omroepwest.nl/nieuws/02-06-2015/mannen-aangehouden-voor-uitbuiten-prostituees-den-haag-panden-geleenstraat-dicht

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020