Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

donderdag 12 februari 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Onderwerp:   Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

Kamerstuk:    34 096          

Datum:           12 februari 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen.

Genoemde leden willen graag de onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Algemeen

De regering geeft aan dat gestreefd wordt naar de inzet van een beperkt aantal geselecteerde functionarissen die structureel kunnen worden ingeroosterd op zondagen en erkende feestdagen. Tevens zou de selectie zoveel mogelijk plaatsvinden op basis van vrijwilligheid. Kan de regering een inschatting geven of het aantal functionarissen dat op vrijwillige basis ingezet kan worden voldoende is om in de behoefte te voorzien, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten hoe groot naar verwachting de groep is die niet vrijwillig zal worden ingeroosterd op zondagen en erkende feestdagen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om nader te reageren op kritiek van de Raad van State dat het wetvoorstel de vrijheid van godsdienst kan raken, waarin het recht besloten ligt om in beginsel niet verplicht te worden om te werken op de voor de betrokkene belangrijke religieuze feestdagen. Hoe wordt de vrijheid van godsdienst gewaarborgd op het moment als er onvoldoende functionarissen zijn die op vrijwillige basis ingezet kunnen worden, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen welke consequenties het wetsvoorstel heeft voor huidige en toekomstige functionarissen die vanuit hun godsdienstige overtuiging niet op zondagen en religieuze feestdagen willen werken.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting in hoeverre de consequenties voor functionarissen die vanuit godsdienstige overtuiging niet op zondagen en religieuze feestdagen willen werken aan de orde zijn gekomen in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht. Op welke wijze is dit dan meegewogen in de besluitvorming, zo willen deze leden weten.

Artikelsgewijs

Artikel 40 lid 2

De regering stelt voor dat werkzaamheden opgedragen kunnen worden op zondagen en erkende feestdagen, indien de aard en of organisatie van de arbeid dit onvermijdelijk maakt. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om aan de hand van criteria toe te lichten wanneer hier sprake van kan zijn.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020