Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Carla Dik over de aanbesteding voor nieuwe politieauto's

maandag 14 maart 2016 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Gert-Jan Segers en Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als leden van respectievelijk de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De aanbesteding voor nieuwe politieauto’s

Kamerstuk:    2016Z05219

Datum:           14 maart 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Ook schoonste diesels zitten fors boven de uitstoot-norm» 1) en het bericht «Agent rijdt straks in vervuilende diesel» 2)? Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen over het duurzaam inkopen van mobiliteit door overheden? 3)

Vraag 2

Klopt het dat in de (concept)aanbesteding van dienstvoertuigen van de Nationale Politie de eis is opgenomen dat de voertuigen een dieselmotor moeten hebben? 4)

Vraag 3

Kunt u aangeven hoeveel hoger de NOx-praktijkemissies van nieuwe dieselvoertuigen op dit moment zijn dan die van personenauto’s op benzine, hybriden, (semi)elektrische voertuigen, (semi)elektrische bestelwagens en bestelwagens op cng?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de eis uit deze aanbesteding dat het voertuig een diesel-voertuig moet zijn, dit in relatie tot de recente bevindingen dat dieselvoertuigen de lucht veel meer vervuilen en in het licht van de (stedelijke) luchtkwaliteitsdoelen en ambities?

Vraag 5

Klopt het dat de eis van 140g CO2/km veel hoger is dan hetgeen bijvoorbeeld gebruikelijk is voor nieuwe personenauto’s in de zakelijke markt? Zo ja, hoeveel?

Vraag 6

Klopt het dat zelfs in de categorie grote personenauto’s veel voertuigen onder de 116g CO2/km beschikbaar zijn zoals bijvoorbeeld valt te zien in de top 10 zuinige auto’s? 5)

Vraag 7

Klopt het dat in de aanbesteding naast deze CO2-eis geen aanvullende klimaateisen en wensen zijn opgenomen? Welke aanvullende eisen en gunningscriteria staan voor vergelijkbare voertuigen (personenauto’s en bestelauto’s) in de aanbestedingscriteria op de website van PIANOo en waarom worden deze niet ten minste gebruikt? Klopt het dat in andere aanbestedingen van overheden hogere duurzaamheidsambities worden gesteld dan op de website van PIANOo? Zo ja, waarom gebruikt u deze niet?

Vraag 8

Hoe kwalificeert u de duurzaamheidsambitie van de aanbesteding van de dienstvoertuigen van de politie in het licht van de klimaatagenda, het plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de brandstofvisie en -uitvoeringsagenda?

Vraag 9

Bent u bereid met de Nationale Politie in overleg te treden om de eisen en criteria in de aanbesteding minimaal in lijn te brengen met het plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen?

Vraag 10

Bent u ermee bekend dat in antwoord op marktvragen de politie geen functionele reden geeft waarom diesel wordt geëist, maar expliciet aangeeft dat voor diesel wordt gekozen omdat dit door de fiscale vrijstelling (BPM en MRB) de meest voordelige keuze is? Deelt u de mening dat dit een ongewenst effect is? Speelt dit effect ook bij de keuze voor andere voertuigen zoals taxi’s, Wmo-vervoer, bestelbusjes et cetera?

Vraag 11

Welke oplossingen zijn mogelijk om deze onbedoelde belemmeringen voor verduurzaming op te heffen of te compenseren?

1) Website de Volkskrant, 11 maart 2016 (http://www.volkskrant.nl/economie/ook-schoonste-diesels-zitten-fors-boven-de-uitstootnorm~a4260185/ )

2) Blikopnieuws.nl, 11 maart 2016 (http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/238648/agent-rijdt-straks-in-vervuilende-diesel.html ). Zie ook website Natuur & Milieu, 11 maart 2016 (https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/politie-geeft-slechte-voorbeeld/ )

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 918

4) Website TenderNed, 12 februari 2016 (https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/eac39745d06e4fade059f22464b36473/cid/1439973;jsessionid=6DBDBF098F1D124AAFBFCCF0A5A68FE9.node4 )  

5) Website ANWB (http://www.anwb.nl/auto/besparen/top-10-zuinige-autos )

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020