Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over de 24/7 opening van Holland Casino in Rotterdam

maandag 06 juni 2016 00:00

Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Tweede Kamerlid Van Toorenburg (CDA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:         De 24/7 opening van Holland Casino in Rotterdam

Kamerstuk:         2016Z11252

Datum:                6 juni 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Ingrijpen tegen komst 24/7-casino Rotterdam»? 1)

Vraag 2

Wat vindt u van de komst van het eerste 24-uurscasino van Holland Casino in Rotterdam? Mogen in de toekomst van u meer casino’s 24 uur, zeven dagen per week, open zijn?

Vraag 3

Hoe verhoudt een 24-uurscasino zich tot de wettelijke verantwoordelijkheid van Holland Casino om gokverslaving tegen te gaan?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat Jellinek Verslavingszorg en de Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG) Holland Casino eerder opriepen om dit plan af te blazen, vanwege de gokverslavingsrisico’s van een 24-uurs openstelling? Waarom heeft Holland Casino dit plan toch doorgedrukt? Steunt u de oproep vanuit de verslavingszorg? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat burgemeester Aboutaleb geen enkele zeggenschap heeft over het openen van een 24-uurscasino, zoals hij aan de raad van Rotterdam heeft geschreven? Zo ja, vindt u ook dat burgemeesters en raadsleden meer zeggenschap zouden moeten hebben over het openen van een 24-uurscasino in hun stad of dorp? Zo ja, hoe gaat u dat regelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wanneer bent u over het voornemen tot de proef met 24-uursopenstelling geïnformeerd? Bent u bereid het bestuur van Holland Casino een aanwijzing te geven om deze proef in te trekken? 2)

Vraag 7

Indien deze plannen doorgaan, bent u bereid een nulmeting uit te laten voeren om vast te kunnen stellen of de verruimde openingstijden van invloed zijn op gokverslaving?

Vraag 8

Bent u bereid het in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel omtrent de modernisering van het speelcasinoregime zodanig aan te passen dat wettelijk of via lagere regelgeving niet wordt toegestaan dat in een casino 24/7 gespeeld kan worden?

Vraag 9

Hoe beoordeelt u de opsplitsing van het pand in Rotterdam (twee gedeelten, één voor speeltafels en één voor gokautomaten) in het licht van de opvatting van dit kabinet over de ongewenste scheiding hiervan binnen een casino? («Een speelcasino dat geen tafelspelen aanbiedt, kan dan ook niet worden aangemerkt als een speelcasino, maar lijkt daarentegen veel meer op een speelautomatenhal. Omdat de vraag naar tafelspelen moet kunnen worden toegeleid naar legaal aanbod (de kanalisatiegedachte), zijn vergunninghouders verplicht om tafelspelen in hun speel-casino aan te bieden»).3)

1) http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4311939/2016/06/02/ChristenUnie-Ingrijpen-tegen-komst-24–7-casino-Rotterdam.dhtml

2) Op grond van art. 4 van de beschikking casinospelen 1996

3) Memorie van toelichting, Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de moderni-sering van het speelcasinoregime, p. 11. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z09207&dossier=34471

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl .

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020