Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Anne Kuik (CDA) en Pieter Omtzigt (CDA) over de berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

vrijdag 06 juli 2018

Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Anne Kuik (CDA) en Pieter Omtzigt (CDA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de berichtgeving dat hulpgelden niet terechtkomen bij yezidi’s en christenen

Kamerstuknr. 2018Z13732

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «EU aid not reaching Yazidi in northern Iraq, says NGO»? 1)

Vraag 2
Bent u bekend met het feit dat gelden van de Europese Unie (EU) niet aankomen op plaats van bestemming in Noord-Irak?

Vraag 3
Kunt u specificeren waar de 350 miljoen euro, welke gereserveerd is door de EU om yezidi’s te helpen, voor bedoeld is?

Vraag 4
Hoeveel heeft Nederland bijgedragen aan deze 350 miljoen euro?

Vraag 5
Op welke wijze kan het Nederlandse parlement deze EU-uitgaven beter controleren?

Vraag 6
Hoe kan de situatie worden verbeterd, waarbij het geld uiteindelijk niet op de juiste plek terecht komt vanwege corrupte autoriteiten? Welke rol kan Nederland daarin spelen?

Vraag 7
Kunt u de berichten bevestigen dat naast de yezidi’s ook christenen moeilijk bereikt worden met hulpmiddelen? Kunt u aangeven in hoeverre hulp christenen weet te bereiken?

Vraag 8
Kunt u aangeven welke hulp Nederland heeft verschaft aan de slachtoffers van ISIS in de afgelopen vijf jaar? Kunt u heel precies aangeven waar deze hulp terecht gekomen is?

Vraag 9
Bent u van mening dat de slachtoffers van ISIS (moslims, yezidi’s, christenen, enzovoorts) voldoende worden ondersteund?

Vraag 10
Bent u van mening dat deze situatie vraagt om specifiek beleid op minderhe-den als christenen en yezidi’s in Irak?

Vraag 11
In hoeverre zou de organisatie Caritas een partner kunnen zijn voor Neder-land in de wederopbouw van Noord-Irak, aangezien zij wel hulp zouden weten te realiseren?

Vraag 12
Heeft u onlangs, tijdens uw werkbezoek aan Irak, soortgelijke geluiden over de afwezigheid van hulp vernomen?

Vraag 13
Bent u op de hoogte van de situatie in de Noord-Iraakse stad Sinjar? Welke noden zijn volgens u daar het meest nodig? Zijn er ook andere hulpprogram-ma’s actief dan die van de EU?

Vraag 14
Kunt u daarbij specifiek aangeven wat de internationale gemeenschap op dit moment doet om de 3.200 al in 2014 uit Sinjar ontvoerde yezidi vrouwen en kinderen te bevrijden? 2)

Vraag 15
Welke rol spelen de yezidi’s volgens u in de wederopbouw van (Noord-)Irak? Welke rol wordt hen door de Iraakse autoriteiten toebedeeld?

Vraag 16
Zijn er Nederlandse niet-gouvernementele organisaties actief in Noord-Irak? Zo ja, welke?

Vraag 17
Hoeveel middelen heeft Nederland momenteel gereserveerd voor hulp aan Noord-Irak en specifiek voor de yezidi’s?

Vraag 18
Hoe, wat en waar gaat u de extra middelen beschikbaar stellen voor Irak, zoals gesteld in het nota-overleg van 28 juni 2018?

Vraag 19
Kunt u een overzicht geven van met EU-gelden gerealiseerde projecten in Noord-Irak gedurende de afgelopen vijf jaar?

Vraag 20
Kunt u een overzicht geven van met Nederlandse gelden gerealiseerde projecten in Noord-Irak gedurende de afgelopen vijf jaar?

Vraag 21
Kunt u bij de uitvoering van de motie-Voordewind/Kuik deze situatie en de beantwoording van deze vragen meenemen? 3)

1) https://euobserver.com/migration/142272

2) https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2018/05/26/we-can-do-more-to-help-yazidis-and-other-victims-and-survivors-of-religious-persecutions/

3) Motie 34 952-15, van de leden Voordewind en Kuik over werken aan wederopbouw en terugkeer van ontheemden naar Noord-Irak (aangenomen 3 juli 2018)

Meer informatie

« Terug