Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf over het sluiten van kinderafdelingen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal

vrijdag 18 mei 2018 00:00

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf aan de Minister voor Medische Zorg

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het voorgenomen besluit van Treant Zorggroep om de klinische verloskundige en kindergeneeskundige zorg te concentreren in het Scheper Ziekenhuis in Emmen en de kinderafdelingen in de ziekenhui-zen in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten? 1), 2)

Vraag 2
Wat betekent de sluiting van deze afdelingen voor de zorgverlening aan zwangere vrouwen en kinderen in de regio’s Hoogeveen en Stadskanaal? Deelt u onze verwachting dat het aantal thuisbevallingen zal afnemen? Zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen voor de zorg aan zwangere vrouwen en kosten van de gezondheidszorg?

Vraag 3
Wat zijn de consequenties voor de bereikbaarheid van overige zorg (naast kraamzorg) als gevolg van deze sluiting, onder andere met betrekking tot de aanrijtijden van ambulances?

Vraag 4
Wat zijn de gevolgen van het sluiten van de kinderafdelingen voor de toekomst van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal?

Vraag 5
Wat zijn volgens u de onderliggende redenen voor de sluiting van de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal? Klopt het dat de sluiting een gevolg is van een personeelstekort? Zo ja, wat zijn hiervan de achterliggende oorzaken?

1) https://www.treant.nl/over-treant/nieuws/treant-concentreert-klinische-verloskunde-en-klinische-kindergeneeskunde-in-emmen

2) http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/134661/Treant-concentreert-kindergeneeskunde-in-Emmen

Informatie

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

februari 2021

januari

december 2020

november