Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie (CD d.d. 27/05)

dinsdag 22 juni 2021 00:00

Bijdrage Mirjam Bikker aan een plenair debat met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid

22 juni 2021

Kamerstuknr. 28638

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):
Dank voorzitter, voor alle complimenten die u mij net gaf, maar die niet in de Handelingen komen.

Voorzitter. We hebben een goed commissiedebat gehad. Daar heb ik mijn inzet gegeven over de aanpak van gedwongen prostitutie en het voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel, maar ook het zorgen voor een uitweg als zij in de knel zijn geraakt. Die uitweg wordt ook geboden door uitstapprogramma's. Daarom onderteken ik mede een motie van de heer Bisschop.

Het is van belang dat we criminelen die geld verdienen aan misstanden aanpakken en dat we klanten die het in stand houden ook weten te vinden. In dat licht steun ik twee andere moties. De ene gaat erover dat we goed registreren wat de misstanden zijn. Die motie zal mevrouw Kuik straks indienen. Verder is het belangrijk dat als er misstanden zijn — die zijn er helaas volop — op de online websites die ik niet bij name wil noemen, er dan een stevige aanpak is, die websites op zwart gaan en we ook juridisch alles uit de kast halen om die stop te zetten.

Voorzitter. Ten slotte wil ik ook zelf een motie indienen op het digitale punt. Die ziet op de lokprofielen. Daar wordt al lang om gevraagd.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er jaarlijks naar schatting 1.300 minderjarige Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn, maar er gemiddeld nog geen tien veroordelingen van klanten per jaar zijn;

overwegende dat het aanpakken en ontmoedigen van klanten cruciaal is in het verminderen van de vraag naar seksuele uitbuiting van kinderen;

overwegende dat de aangenomen motie-Van der Graaf/Kuiken de regering oproept lokprofielen en de webcrawler met prioriteit in te zetten;

verzoekt de regering de brede invoering van lokprofielen en de webcrawler niet langer uit te stellen, maar er uiterlijk dit najaar voor te zorgen dat de juridische basis er ligt om lokprofielen en de webcrawler vanaf dan op de benodigde schaal in te kunnen zetten voor zowel preventie als opsporing, en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bikker en Kuiken.

Zij krijgt nr. 191 (28638).

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):
Voorzitter. U begrijpt dat mijn missie het zo snel mogelijk aanpakken van misstanden is. Dank u wel.

 

« Terug