ChristenUnie: kabinet sluit ogen voor penibele situatie voedselbanken

2013-HS3-Carla-Skippen_APR9635-webvrijdag 14 maart 2014 15:43

Kamerlid Carla Dik-Faber wil aandacht voor de penibele situatie van voedselbanken. Ze heeft vragen gesteld over het bericht dat Europees geld, dat bestemd is voor voedselbanken, wordt besteed aan andere zaken. Dik-Faber: ,,Het kabinet sluit z'n ogen voor de penibele situatie waarin voedselbanken zitten. De bal wordt bij het bedrijfsleven neergelegd, zij moeten ervoor zorgen dat voedseloverschotten terechtkomen bij de voedselbanken. Hier zijn voedselbanken de komende tijd echter niet mee geholpen, omdat het nog jaren duurt voordat voedselbanken ook daadwerkelijk voldoende overschotten krijgen."

De ChristenUnie vindt het op zich niet nodig dat er Europees geld is voor armoedebeleid. ,,Maar als dit geld toch wordt gebruikt door de regering, moet het ook terechtkomen op de plek waar de nood het hoogst is. En dan komen voedselbanken nadrukkelijk in beeld. Daarnaast moet de overheid meer doen om te zorgen voedseloverschotten niet verspild worden, maar een goede bestemming krijgen, zoals bij de voedselbank", aldus het Kamerlid.


Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber en Schouten (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat de Voedselbank EU-geld voor armoedebestrijding opeist

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Voedselbank eist EU-geld armoedebestrijding op’? [1]
 2. Klopt dat het Nederland de komende jaren 3,5 miljoen euro krijgt uit het Europese Fonds voor hulp aan minstbedeelden?
 3. Kunt u aangeven waaraan dit geld zal worden besteed?
 4. Waarom heeft u besloten, in tegenstelling tot in eerdere perioden, nu wel gebruik te maken van dit fonds, aangezien u van mening bent dat het armoedebeleid en de zorg voor minstbedeelden een nationale aangelegenheid is?[2]
 5. Heeft u overleg gevoerd met de VNG en maatschappelijke organisaties over de besteding van het geld uit het Europese fonds?
 6. Heeft u ook overwogen om een deel van dit geld te besteden aan de ondersteuning van voedselbanken? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u met ons van mening dat het zorgelijk is dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbanken stijgt, terwijl het aanbod van voedsel achterblijft, waardoor voedselbanken gedwongen worden om strengere criteria te hanteren voor het verschaffen van voedselpakketten?
 8. Klopt het dat u vindt dat het tekort aan etenswaren van de voedselbanken moet worden opgelost met overschotten van supermarkten, consumenten en horeca die nu in vuilcontainers verdwijnen?
 9. Klopt het dat nu slechts 0,3% van deze overschotten bij de voedselbanken terechtkomen?
 10. Is het u bekend dat in België 15% van de overschotten terechtkomt bij de voedselbanken? Kunt u dit grote verschil verklaren?
 11. Wat is uw reactie op het gestelde in het artikel dat het twee tot drie jaar kost om te zorgen dat voedselbanken voldoende overschotten krijgen?
 12. Bent u bereid zich in te spannen om te zorgen dat op korte termijn een groter deel van de voedseloverschotten van supermarkten, cateringbedrijven en horecabedrijven terecht komt bij de voedselbanken? Zo ja, welke maatregelen wilt u hiervoor nemen? Zo nee, waarom niet?
 13. Bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met Voedselbanken Nederland en de VNG over de problematiek van onvoldoende aanbod voor de voedselbanken?

[1] De Volkskrant, 14 maart 2014

[2] Kamerstuk 22112, nr. 1519

Labels
Carla Dik
Tweede Kamer
Voedselverspilling

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: kabinet sluit ogen voor penibele situatie voedselbanken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > maart

Geen berichten gevonden