Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2017

Kandidatenlijst

1. Gert-Jan Segers (1969, Amersfoort) 26. Jet Weigand-Timmer (1959, Ermelo)
2. Carola Schouten (1977, Rotterdam) 27. Ben Visser (1981, Scherpenzeel)
3. Joël Voordewind (1965, Amsterdam) 28. Esther Kaper-Hartenberg (1983, Kortenhoef)
4. Carla Dik-Faber (1971, Veenendaal) 29. Theo Krins (1964, Gouda)
5. Eppo Bruins (1969, Alphen a/d Rijn) 30. Heimen Schuring (1972, Barneveld)
6. Stieneke van der Graaf (1984, Groningen) 31. Ankie van Tatenhove (1967, Berkel en Rodenrijs)
7. Don Ceder (1989, Amsterdam) 32. Janny Joosten-Leijendekker (1960, Enschede)
8. Hermen Vreugdenhil (1975, Nieuwendijk) 33. Loes Zuidervaart (1991, Arnhem)
9. Nico Drost (1980, Rhenen) 34. Bart Jaspers Faijer (1969, Rouveen)
10. Joëlle Gooijer-Medema (1976, Delft) 35. Inge Jongman-Mollema (1969, Groningen)
11. Gerben Huisman (1977, Leeuwarden) 36. Jesse de Haan (1987, Maastricht)
12. Gerdien Rots (1971, Zwolle) 37. Dico Baars (1994, Meerkerk)
13. Bert Tijhof (1973, Rijssen) 38. Frank Visser (1978, Haarlem)
14. Pieter Grinwis (1979, Den Haag) 39. Annacarina Klein (1961, Amsterdam)
15. Harmke Vlieg-Kempe (1974, Assen) 40. Farshid Seyed Mehdi (1968, Almere)
16. Leon Meijer (1964, Ede) 41. Els Kooij-Bas (1976, IJsselstein)
17. Jannes Janssen (1955, Hardenberg) 42. Kees van Kranenburg (1962, Driebergen)
18. Marijke Heuvelink (1980, Oudheusden) 43. Gert van den Berg (1962, Nunspeet)
19. Sander van ’t Foort (1987, Renswoude) 44. Ixora Balootje (1989, Rotterdam)
20. Willemien Treurniet-Klapwijk (1972, Middelburg) 45. Frans van Zaalen (1981, Rhoon)
21. Gerard Mostert (1989, Katwijk) 46. Anja Haga (1976, Dokkum)
22. Simone Kennedy-Doornbos (1970, Amersfoort) 47. Ron van der Spoel (1968, Amersfoort)
23. Esam Ebid (1966, Eindhoven) 48. Henk Stoorvogel (1977, Zwolle) 
24. Harold Hofstra (1977, Lelystad) 49. Arie van der Veer (1942, Zwolle)
25. Anil Kumar (1991, Den Haag) 50. Orlando Bottenbley (1951, Drachten)

 • 1. Gert-Jan Segers

  In de korte tijd dat hij fractievoorzitter is heeft Gert-Jan Segers (1969) zich ontwikkeld tot een krachtig politiek leider van de ChristenUnie. Binnen de fractie en haar medewerkers heeft hij veel aanzien verworven en is er veel draagvlak voor zijn kandidatuur. Binnen de partij is zijn fractievoorzitterschap heel goed ontvangen en heeft hij zich snel ontwikkeld tot aansprekend politiek leider.

  Ook binnen de politieke netwerken in Den Haag en daarbuiten heeft hij in korte tijd gezag opgebouwd als fractievoorzitter. Daarnaast staat hij uitstekend in verbinding met (christelijke) organisaties en netwerken die in hem een belangrijke bondgenoot zien in de inzet voor gerechtigheid. Hij heeft ook laten zien als persoon wie hij is, wat hem drijft, en brengt daarom de politiek van de ChristenUnie dichtbij mensen.

  Volg Gert-Jan Segers ook op Facebook

  Twitter
 • 2. Carola Schouten

  Carola Schouten (1977) is in mei 2011 Tweede Kamerlid geworden. Daarvoor was zij beleidsmedewerker en coördinator van het team beleidsmedewerkers van de Tweede Kamerfractie. Haar optreden in de financiële crisis was zo opvallend en doortastend, dat de politieke pers haar tot politiek talent 2011 heeft verkozen. Ze heeft veel kennis van thema's op sociaal economisch terrein en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het zogenoemde lenteakkoord en bij het realiseren van voor de ChristenUnie belangrijke beleidspunten bij het geven van gedoogsteun aan het huidige kabinet. Ze is in staat het beleid op deze dossiers ook de komende jaren te ontwikkelen en helder uit te dragen.

  Ze is een goede onderhandelaar die haar punten weet binnen te halen. Wat o.a. geresulteerd heeft in het aannemen in beide kamers van de Staten-Generaal van haar initiatiefwetsvoorstel inzake jongerencontracten op de woningmarkt. Ze is rustig en beslist in haar optreden. Door Carola op plaats twee van de lijst te zetten wil de ChristenUnie ook de grote waarde aangeven die de partij hecht aan het sociaal-financieel-economische beleid.

 • 3. Joël Voordewind

  Joël Voordewind (1965) is een ervaren politicus die sinds november 2006 lid is van de Tweede Kamer. Hij slaagt er elke keer in om zowel in de Kamer als in diverse media duidelijk hoorbaar en zichtbaar te zijn op beleidsterreinen als Vluchtelingenzorg en -beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Buitenlandse Zaken, Defensie, Jeugdzorg, Immigratie en Asiel.

  Hij komt op voor onze mede-christenen die vervolgd worden in de wereld. De laatste jaren was hij ook lid van het presidium van de Tweede Kamer. Hij is in staat politieke overtuigingen via wisselende politieke meerderheden te realiseren. Dat heeft ertoe geleid dat Joël in de Tweede Kamer als autoriteit geldt op zijn beleidsterreinen. Hij kan principiële kwesties op aansprekende wijze in de politieke belangstelling van de burger brengen.

  Volg Joël ook op Facebook

  Twitter
 • 4. Carla Dik-Faber

  Carla Dik (1971) is lid van de Tweede Kamer sinds september 2012. Ze was toen al een ervaren politica op plaatselijk en provinciaal niveau. Op de beleidsterreinen waarmee zij zich met name bezighoudt, zoals medisch-ethische zaken en de gezondheidszorg, maar ook de zorg voor de schepping en de landbouw, heeft zij getoond de standpunten van de ChristenUnie helder te kunnen verwoorden en uit te dragen. Dat was ook succesvol, gezien het groot aantal amendementen en moties van haar kant die zijn aangenomen.

  Carla Dik is een teamwerker bij uitstek en onderhoudt warme contacten met haar achterban. Met haar degelijke kennis en toegankelijkheid is ze een politica die de ChristenUnie uitstekend op landelijk niveau vertegenwoordigt. 

  Volg Carla ook op Facebook

  Twitter
 • 5. Eppo Bruins

  Eppo Bruins (1969) is sinds december 2015 lid van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond  toegespitst op onderwijs en onderzoek, innovatie en duurzaamheid heeft hij zich snel kunnen inwerken op de beleidsterreinen die hij in de Tweede Kamer behartigt.

  Met name zijn bijdragen inzake het onderwijs, zowel primair als secundair en hoger en universitair onderwijs hebben hem een belangrijke positie doen verwerven in de debatten met het kabinet. Hij stond in 2016 dan ook op de derde plaats in de Science Guide top 10 van meest invloedrijke personen in de kennissector.

  Volg Eppo ook op Facebook

  Twitter
 • 6. Stieneke van der Graaf

  Stieneke van der Graaf is sinds 2007 lid van de Provinciale Staten van Groningen en sinds 2013 fractievoorzitter. Ze is een ervaren politica, die o.a. onderhandelaar was bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten, wat leidde tot de toetreding van de ChristenUnie tot de coalitie.

  Stieneke studeerde internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de leergang Buitenlandse Betrekkingen aan het instituut Clingendael. Ze werkt als jurist bij een internationaal bedrijf dat zich richt op financiering van micro- en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De portefeuille die ze beheert in de Staten omvat o.a. Europese zaken en veiligheid/gaswinning. Stieneke kan gezien haar ervaring en juridische deskundigheid een welkome aanvulling van de fractie betekenen. Haar drijfveer is: recht doen waar onrecht plaatsvindt.

  Volg Stieneke ook op Facebook • 7. Don Ceder

  Don Ceder is betrokken als duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij is in de Staten zowel lid van de commissie Ruimte, wonen en water als van de commissie mobiliteit en financiën.

  Don studeerde rechten aan de VU en is momenteel eigenaar van een advocatenkantoor in Amsterdam. Als advocaat staat hij voornamelijk kwetsbare huishoudens bij. Voor dit werk is hij in 2014 genomineerd voor ‘Amsterdammer van het jaar’. Hij is o.a. adviseur bij enkele nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met de bescherming van het ongeboren leven, alsook bestuurslid van de juristenvereniging Pro Vita.

  Volg Don ook op Facebook  Twitter
 • 8. Hermen Vreugdenhil

  Hermen Vreugdenhil (1975) is een ervaren politicus, die fractievoorzitter is in de Staten van Noord-Brabant, alsook in de gemeenteraad van Werkendam. In de Provinciale Staten is hij o.a. voorzitter van de werkgroep Omgevingswet. Hermen volgde de opleiding Land, Water en Milieubeheer aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein met als specialisatie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening. Hermen is niet alleen een ervaren, maar ook een bevlogen politicus die de mensen aanspreekt en kan boeien en dat doet vanuit zijn christelijke motivatie om er te zijn voor de ander, de naaste en dat vertaalt naar concreet politiek handelen.

  Twitter
 • 9. Nico Drost

  Nico Drost (1980) is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rhenen. Bovendien is hij voorzitter van de regiocommissie Regio FoodValley, een overlegorgaan van 8 Utrechtse en Gelderse gemeenten. Nico is een zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de maakindustrie. Hij heeft een deel van de opleiding Theologie gevolgd en studeerde daarna in de avonduren HBO Technische Bedrijfskunde. Het snijvlak van deze beide opleidingen inspireren Nico tot praktische politiek, waarbij hij gedreven is om op die manier invulling te geven aan de liefde van Christus.

  Volg Nico ook op Facebook

  Twitter
 • 10. Joëlle Gooijer-Medema

  Joëlle Gooijer is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Delft. Daar was zij o.a. voorzitter van de werkgroep Onderzoek financiële situatie gemeente Delft. Joëlle zoekt in de politiek de verbinding tussen tegengestelde opvattingen door te komen met een overkoepelende visie om zo de speerpunten van de ChristenUnie te kunnen realiseren. Daarbij voelt ze zich gesteund door de hoopvolle en realistische visie van de ChristenUnie.

  Joëlle volgde de opleiding ergotherapie en werkt sinds 1998 als ergotherapeut in de ouderenzorg. Daarnaast deed ze een studie sociologie. In haar politiek en maatschappelijk handelen is zij in aanraking gekomen met concrete knelpunten waar burgers mee worden geconfronteerd. Dat heeft haar geïnspireerd om met politiek handelen te zoeken naar concrete, samenhangende oplossingen.

  Twitter
 • 11. Gerben Huisman

  Gerben Huisman (1977) is griffier van de Staten van Fryslân en tienerwerker in de vrije baptisten gemeente. Hij studeerde HEAO-Communicatie, met afstudeerprofiel Openbaar Bestuur. Gerben werkt sinds 2000 in het openbaar bestuur. Eerst o.a. in de gemeente Groningen en sinds 2009 voor de provincie Fryslân.  Hij is een zeer betrokken en enthousiaste persoon, die werkt vanuit de zekerheid dat het zoeken van Gods Koninkrijk in de politiek leidt tot oplossingen die goed zijn voor iedereen.

  Volg Gerben ook op Facebook

  Twitter
 • 12. Gerdien Rots

  Gerdien Rots (1971) is sinds 2007 lid van de gemeenteraad van Zwolle en sinds 2013 fractievoorzitter. Gerdien is een ervaren, gemotiveerde politica die in staat is mensen aan zich te binden, waarbij ze in het bezit is van uitstekende onderhandelingsvaardigheden. Gerdien studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een eigen onderneming. Zij wil haar gaven die ze heeft gekregen vertalen in concrete politiek die ten dienste staat van de samenleving.

  Twitter
 • 13. Bert Tijhof

  Bert Tijhof (1973) is wethouder in de gemeente Rijssen-Holten. Hij was van 2003 – 2015 gemeenteraadslid in  Rijssen-Holten, de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Bert is een ervaren en gemotiveerd politicus, enerzijds generalist anderzijds heeft hij duidelijk affiniteit met de beleidsterreinen Economie en Arbeidsmarkt, en Jeugd en Onderwijs. Bert was naast gemeenteraadslid ook ondernemer. Bert doet zijn politieke werk vanuit de overtuiging dat God ook hem wil inzetten met zijn talenten en hij op die manier kan meewerken aan Gods plan met de wereld en met de mensen zelf.

  Twitter
 • 14. Pieter Grinwis

  Pieter Grinwis (1979) is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag en medewerker van de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie. Daarvoor was hij o.a. adviseur van de Deltacommissaris en  politiek assistent van oud-staatssecretaris en minister Tineke Huizinga. Hij is met name deskundig op het financieel-economische terrein en op het fysieke domein. Vanuit zijn deskundigheid en christelijke overtuiging wil hij meewerken aan een uitgesproken politiek die streeft naar maatschappelijke vrede, opstaat voor vrijheid en ruimte geeft aan ondernemers, boeren en vissers.

  Twitter
 • 15. Harmke Vlieg-Kempe

  Harmke Vlieg (1974) is een ervaren politica en wethouder in de gemeente Assen. Zij was vanaf 2006 tot 2014 raadslid en ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Assen. Zij is bovendien voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur van de GGD Drenthe, terwijl ze als wethouder o.a. de portefeuille duurzaamheid en jeugd beheert. Harmke studeerde rechten aan de R.U. Groningen en volgde een HBO- opleiding kerkelijk werk in Zwolle. Zij doet haar werk in de vaste overtuiging dat de ChristenUnie probeert de opdracht die God aan mensen geeft concreet vorm te geven.

  Twitter

47. Ron van der Spoel

 

48. Henk Stoorvogel

49. Arie van der Veer

50. Orlando Bottenbley