Tweede Kamer 2006-2010

Inleiding
Op 30 september heeft het Uniecongres van de ChristenUnie de kandidatenlijst kandidatenlijst voor de verkiezingen van 22 november 2006 vastgesteld. Hieronder kunt u ook foto's van de top 9 van de kandidatenlijst downloaden.

Op de foto hierboven staat de top 9 met van links naar rechts (bovenste rij) Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink, Ernst Cramer, Martine van Meekeren-Vonk, Ed Anker, Cynthia Ortega-Martijn, Joël Voordewind, (onderste rij) Arie Slob, Andre Rouvoet, Tineke Huizinga.

Zie ook:

Kandidatenlijst met personalia en kerkelijke achtergrond

1. André Rouvoet (4/1/62; Woerden; fractievoorzitter ChristenUnie, lid Tweede Kamer sinds 1994; voorheen medewerker TK fractie RPF, directeur W.I. RPF, eindredacteur verkiezings- en basisprogramma RPF; CGK)

2. Arie Slob (16/11/61; Zwolle; lid Tweede Kamer 2001/2002 en sinds 2003; voorheen raadslid Zwolle en diverse functies in het onderwijs; GKV)

3. Tineke Huizinga-Heringa (16/2/60; Heerenveen; lid Tweede Kamer sinds 2003; voorheen raadslid Heerenveen; NGK)

4. Joël Voordewind (9/7/65; Amsterdam; Hoofd Communicatie en Campagnes bureau ChristenUnie en publicaties ChristenUnie, lijsttrekker Amsterdam, duo-Statenlid PS Noord-Holland; voorheen veldwerker/beleidsmedewerker diverse internat. ontwikkelingsorganisaties, TK PvdA; voorlichter Min. van Defensie; opl. politicologie; medewerker Permanente Campagne; evangelische gemeente)

5. Cynthia Ortega-Martijn (9/2/56, Rotterdam; directeur Bureau voor advisering, coaching en HRM., organisatieontw. en maatsch. vraagstukken; voorheen projectcoördinator/manager Stad resp. Hart voor Rotterdammers gemeente Rotterdam en functies in personeelsmanagement; opl. personeelsmanagement; medewerker Permanente Campagne; Evangelie Gemeente)

6. Ernst Cramer (20/6/60; Zeewolde;adviseur planeconomie; oud-raadslid en oud-wethouder Zeewolde; voorheen technisch/commerciële functies in bedrijfsleven; commercieel medewerker Railconsult; opl. hbo techniek; GKV)

7. Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24/7/75, Zwolle; raadslid Zwolle, bestuurslid Present, lid Landelijk Bestuur ChristenUnie; freelance bureauredacteur uitgeverij, opl. Nederlandse taal- en letterkunde (met journalistiek en politicologie); PKN)

8. Ed Anker (30/6/78, Zaandam; raadslid/lijsttrekker Zaandam; fractiemedewerker PS Noord-Holland; opl. politicologie; GKV)

9. Martine van Meekeren-Vonk (21/7/74, Haarlem; aio/promovendus Instituut voor Milieuvraagstukken VU; voorheen projectmedewerker verkeer en vervoer; projectleider Time to Turn; commissielid ruimtelijk beheer gemeente Houten; NGK)

10. Rogier Havelaar (18/1/84, Tilburg; student organisatiewetenschappen, politieke theorie en gedrag; voorzitter Perspectief; medewerker Permanente Campagne; Vrije Evang. Gemeente)

11. Gertine van Ingen-ten Brinke (5/7/75, Rotterdam; senior politiek adviseur Min.van LNV; voorheen beleidsmedewerker TK-fractie ChristenUnie en Min. Van LNV; opl. Economie van Landbouw en Milieu; PKN)

12. Simone Kennedy-Doornbos (19/12/70, Amersfoort; eigenaar reisbureau, idem vertaalbureau; voorheen lijstttrekker GPV Amsterdam en campagnepresentator GPV; diverse bestuursfuncties GPV en GPJC, kandidaat-raadslid Amersfoort; lid stuurgroep Inclusief; lid curatorium WI; Medewerker Permanente Campagne; GKV)

13. Gijsbert van den Brink (15/5/63; Woerden; universitair docent systematische theologie Universiteit Leiden; lid hoofdbestuur GB; voorheen hervormd predikant; PKN)

14. Koen de Snoo (2/10/78; Wassenaar; inspecteur der rijksfinanciën Min. van Fin., vanaf mei 2006 Min. van VROM; voorheen bestuursfuncties GPJC/Perspectief, ChristenUnie; GKV)

15. Herman Timmermans (28/3/58; Waddinxveen; business manager PMC; voorzitter GMV; voorheen directeur W.I. GPV; GKV)

16. Gerdien Rots (23/11/71; Zwolle; trainer/adviseur SBI; diverse bestuursfuncties in RPF en ChristenUnie; CGK)

17. Arthur Vlaardingerbroek (20/5/71; Rotterdam; manager financiën en registratie deelgemeenten Amsterdam; oud-raadslid Rotterdam; diverse bestuursfuncties ChristenUnie; PKN)

18. Melis van der Groep (4/3/58; Bunschoten-Spakenburg; wethouder Bunschoten-Spakenburg, lid PS Utrecht; voorheen beleidsmedewerker welzijn, directeur partijbureau GPV; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

19. Freek Brouwer (17/10/60; Urk; directeur pc basisschool; raadslid/fractievoorzitter Urk; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

20. Tjitske Kuiper-de Haan (11/11/62; Barneveld; raadslid/lijsttrekker Barneveld; diverse bestuursfuncties RPF en ChristenUnie; GKV)

21. Marcel Companjen (2/9/67; Harderwijk; senior gerechtssecretaris rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht; raadslid Harderwijk; Evangelische gemeente)

22. Aike Kamsteeg (4/9/52; Dordrecht; wethouder Dordrecht; voorheen raadslid; voorheen rector Geref. Schollengemeenschap; diverse bestuursfuncties binnen GPV en ChristenUnie; GKV)

23. Leon Meijer (20/1/64; Ede; chef-de-bureau Europa Transparant; voorheen idem ChristenUnie/SGP Europarlement; columnist; NGK/Evang.)

24. Marien Bikker (10/9/56; Nunspeet; directeur Landelijke Protestantse Schoolbegeleidingsdienst; diverse bestuursfunctie in RPF en ChristenUnie; PKN)

25. Jan van Eijsden (5/8/51; Ermelo; directeur Accolade Zorggroep; raadslid Ermelo; diverse bestuursfuncties GPJC, GPV en ChristenUnie; GKV)

26. Marcel Benard (5/5/83; Voorburg; trainee/adviseur Lysias Advies BV; voorheen adviseur raads- en statenleden, voorzitter Perspectief; GKV)

27. Klaas Tigelaar (24/5/67; Alphen aan den Rijn; wethouder Alphen aan den Rijn; voorheen raadslid; diverse bestuursfuncties GPV en ChristenUnie; GKV)

28. Janine Clement-de Jonge (9/10/74; Leiden; senior beleidsmedewerker Min. van VROM; raadslid Leiden; fractie-ass. PS; GKV)

29. Rita Klapwijk (19/11/80; Haarlem; medewerker TK-fractie ChristenUnie; opl. Internationale betrekkingen; bestuurslid Perspectief; diverse bestuursfuncties ChristenUnie; GKV)