Nalaten

Bij de ChristenUnie geloven we dat we geroepen zijn om met God mee te werken aan de bouw van Zijn Koninkrijk. Daarom willen we met zoveel mogelijk volksvertegenwoordigers/bestuurders op zoveel mogelijk plekken zo krachtig mogelijk in de politiek vertegenwoordigd zijn. In het bestuur van Europa, Nederland, de gemeente, de provincie en het waterschap kunnen we samen bijdragen aan de bouw van dat Koninkrijk en Gods liefde in de samenleving laten zien. Dat vergt een continue inspanning. De realiteit is namelijk dat we door de generaties heen moeten blijven knokken voor onze waarden in het politieke domein en de inrichting van Nederland. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk om dit te blijven doen.

Waar besteden we de financiële middelen die wij ontvangen aan?

  • Het bedenken van goede en rechtvaardige oplossingen voor de problemen waar we voor staan in Europa tot in de lokale politiek.
  • Het vinden van de juiste en capabele kandidaten om de plannen uit te kunnen voeren. We ondersteunen deze kandidaten bij hun ontwikkeling.
  • Stemmen te werven voor deze kandidaten via mooie (verkiezings) campagnes.
  • Het verzorgen van training, opleiding, advies, praktische kennis en gebed voor onze (jonge) talenten, volksvertegenwoordigers en bestuurders.
  • De resultaten die we behalen laten zien en uitleg geven via de website, social media, filmpjes en op de partijcongressen. 

Help ons mee om in Nederland de liefde van God meer en meer in onze samenleving te laten zien en bouw mee met de ChristenUnie. U kunt onze idealen ondersteunen door de ChristenUnie in uw testament op te nemen.