Nalaten

Nalaten

U bent opgegroeid in een Nederland met de vanzelfsprekendheid dat christelijke normen, waarden en boodschap volop te horen waren in de politiek. Met uw steun wil de ChristenUnie dit voortzetten, ook voor de volgende generaties. Steunt u onze missie? Dat kan bijvoorbeeld door een schenking of door de ChristenUnie op te nemen in uw testament met een nalatenschap. 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Neem gerust contact met ons op via 033 422 69 69
U kunt ook een e-mail sturen naar info@christenunie.nl.

Nalatenschap

U kunt de ChristenUnie opnemen in uw testament. Daarmee kunt u ook na uw overlijden een verschil maken voor de christelijke politiek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

1. Benoem de ChristenUnie tot erfgenaam
Door één of meerdere organisaties tot erfgenaam te benoemen ontvangen zij een gedeelte van uw complete vermogen.
2. Laat een vast bedrag na
U kunt ook een vast bedrag nalaten (een legaat). Hierbij kunt u heel precies bepalen hoeveel de ChristenUnie bij uw overlijden ontvangt.