Buitengewoon lidmaatschap Bestuurdersvereniging

Ook politiek actieve mensen die geen raadslid, waterschapsbestuurder, wethouder of Statenlid zijn kunnen lid worden van de Bestuurdersvereniging (BV) van de ChristenUnie.
We hebben het dan over steunfractieleden en fractiemedewerkers. Heb je een andere functie binnen het openbaar bestuur en wil je buitengewoon lid worden? Neem dan contact op met bestuurdersvereniging@christenunie.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Voor € 50,00 per jaar

  • krijg je toegang tot de besloten website, een community waar je informatie kunt vinden en delen
  • word je op de hoogte gehouden van de activiteiten van de BV
  • ontvang je bovendien het blad Groen, dat uitgegeven wordt door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (WI).  Het lidmaatschap van de BV is namelijk gekoppeld aan het donateurschap van het WI.

De voorwaarden voor buitengewoon lidmaatschap van de BV:

  • je bent lid van de ChristenUnie
  • je bent politiek actief binnen het openbaar bestuur

Word buitengewoon lid door het formulier hieronder in te vullen.

Aanmelding als buitengewoon lid van de Bestuurdersvereniging

Naam en functie
Adresgegevens
(indien andere naam dan woonplaats)
Machtigingsgegevens

De ChristenUnie Bestuurdersvereniging geeft er de voorkeur aan dat u een machtiging afgeeft voor uw contributiebetaling.

Met het invullen van onderstaande velden, machtigt u de Bestuurdersvereniging om uw bank te verzoeken het contributiebedrag doorlopend te incasseren en uw bank om dat bedrag van uw rekening af te schrijven.

Lidmaatschappen
Aanvinken wat van toepassing is
Overig