ANBI Bestuurdersvereniging

Gegevens ANBI en giften Bestuurdersvereniging ChristenUnie

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van de belasting.

Naam: Bestuurdersvereniging ChristenUnie
RSIN: 8091.64.814
KvK-nummer: 32103589

Bezoekadres

Piet Mondriaanlaan 48
3812 GV Amersfoort
Tel: 033 - 422 69 69

Rekeningnummer

IBAN: NL82 RABO 0385 9623 55 t.n.v. Bestuurdersver. ChristenUnie te Amersfoort

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de statuten van de vereniging:

De vereniging heeft ten doel: haar leden te ondersteunen zodat deze vanuit hun christelijk geloof, onderdeel uitmakend van een levende christelijke gemeenschap, allen samen en ieder op zijn of haar eigen bestuurlijke of politieke plek, een adequate, effectieve en consistente politieke boodschap kunnen laten horen.

De volledige statuten leest u hier.

Beleidsplan 2023

Het jaarplan voor 2023 vindt u hier.


Samenstelling bestuur, functies en bemensing

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging bestaat uit 12 personen. De samenstelling van het bestuur is hier te vinden.

Beloning

Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Lees hier het jaarverslag van 2023.

Financiële verantwoording

Giftenreglement

De ChristenUnie heeft een giftenreglement, welke hier te lezen is.