Bewilligingverklaring

Bewilligingverklaring

Vragen in: 'Bewilligingverklaring'

Wat staat er in de bewilligingsverklaring?

Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 10:35

De bewilligingverklaring is hier te vinden.

Mag de bewilligingverklaring aan de lokale situatie worden aangepast?

Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 10:35
De bewilligingverklaring behoort bij het door het Uniecongres vastgestelde Reglement Kandidaatstelling en mag niet gewijzigd worden.

Moeten alle kandidaten van de lijst de bewilligingverklaring ondertekenen of kan er een uitzondering worden gemaakt voor kandidaten op de lage plaatsen?

Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 01:00
Van alle kandidaten op de lijst wordt verlangd (art. 5.1. Reglement Kandidaatstelling) dat zij de bewilligingverklaring ondertekenen. In het aanvraagformulier machtiging gebruik naam ChristenUnie verklaart het bestuur van de lokale ChristenUnie dat alle kandidaten de bewilligingverklaring hebben ondertekend.