Berichten geschreven door Mirjam Bikker

 1. Speech Mirjam congres
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 30 september 2023

  Geloof in de samenleving

  Beste vrienden hier voor en achter mij, wat goed om jullie weer te zien. Op ons campagnecongres. En wat is er veel gebeurd sinds dat vorige congres in Apeldoorn. Even nagaan: Provinciale Staten verkiezingen waarin veel gebeurde. Een heel aantal van jullie heb ik ook ontmoet en zien vertellen waar de  ChristenUnie voor staat. Ook de mensen voor mij en de mensen thuis. Dankjewel voor alle inzet. Daarvoor hadden we de wissel al gehad. Dus als ChristenUnie hadden we al het nodige meegemaakt. We hebben de keukentafel weer voorop gezet. Maar toen kwam de val van het kabinet zo vlak voor de zomer.

  Lees meer over "Geloof in de samenleving"
 2. Mirjam in debat
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 20 september 2023

  Geloof in de samenleving - bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen

  Het Binnenhof. Wat een prachtplek. Ik was er afgelopen week. Een plek waar ontmoeting centraal staat. Waar samen gegeten wordt, waar mensen er voor elkaar zijn. Waar vrijwilligers klaar staan om een spelletje te doen of een praatje te maken. Waar ouderen in beweging blijven.

  En nee, dan doel ik niet op onze loopjes naar de interruptiemicrofoon.

  En ik heb het niet over politieke spelletjes in dit huis.

  Lees meer over "Geloof in de samenleving - bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen"
 3. Aanbieden_koffertje_Tweede_Kamer_uitsnede.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 19 september 2023

  Reactie op de troonrede

  Op deze feestelijke Prinsjesdag weten we ook dat mensen zich zorgen maken. Of ze rustig kunnen bestaan, of ze goed kunnen zorgen voor geliefden. Juist daarom is het tijd voor verandering. De koning sprak mooie woorden over de samenleving. ‘Het maatschappelijk weefsel verdient alle bescherming.’ Daarmee heeft hij de kern te pakken. De samenleving is nu aan zet. De markt is niet de oplossing voor tal van problemen. En van de weeromstuit alles van de overheid verwachten is veel te maakbaar. Ik vind dat de overheid de samenleving op waarde moet schatten. Zorgzame gemeenschappen in de straten, in de wijken, in de dorpen en in de steden. Bouwen met elkaar én voor elkaar.

  Lees meer over "Reactie op de troonrede"

  Labels:

 4. Presentatie verkiezingsprogramma - Mirjam Bikker.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 14 september 2023

  Geloof in de samenleving

  Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te krijgen.

  Met deze prachtige Bijbeltekst zet ons programma in. Dat zet voor mij ook de toon in dit mooie programma. Het typeert iets van onze hoop en ons verlangen voor de samenleving.

  Lees meer over "Geloof in de samenleving"
 5. Zetels Tweede Kamer.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 29 augustus 2023

  Een rechtvaardige en dienstbare overheid dichtbij mensen

  Meer Kamerleden, visiedebatten over de lange termijn in plaats van de laatste krantenkop en een nieuw wetgevingsproces dat meer tijd geeft voor goede wetgeving.  Deze voorstellen doe ik vandaag samen met mijn collega Laurens Dassen van Volt. De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan een initiatiefnota met als doel ons parlement te versterken. Want de overheid moet dienstbaar zijn, dichtbij mensen staan en oog hebben voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Daarom is het voor de ChristenUnie zo belangrijk dat overheid goed functioneert. En dat begint voor mij bij een democratie waar volksvertegenwoordigers voluit werken aan stevige wetgeving, de regering controleren en tegelijk ruimte hebben om het land in te gaan. Want juist de gesprekken met mensen aan de keukentafel, met mensen die met de voeten in de klei staan, helpen mij om te komen tot goede wetgeving.

  Lees meer over "Een rechtvaardige en dienstbare overheid dichtbij mensen"
 6. Mirjam Bikker bij de ledenbijeenkomst op 11 juli 2023-1.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 11 juli 2023

  Na een intense week gaat onze missie door

  Vrienden van de ChristenUnie,

  Wat goed jullie te zien, maar ook wat een week hebben we achter de rug. Ik denk zelfs voor de gemiddelde televisiekijker dat je denkt het kabinet blijft zitten, het kabinet gaat vallen, het kabinet blijft zitten, het kabinet gaat vallen. Wat is er aan de hand in Den Haag? Ik kan u zeggen: we hebben De zwaarte gevoeld. En als u dat aan mijn gezicht kunt zien: sorry daarvoor. Het gaat echt wel weer vrolijker worden. Maar ik heb de zwaarte diep gevoeld. Want wat had ik hier gewoon graag gestaan met een oplossing. Dat zou echt het beste zijn geweest.

  Lees meer over "Na een intense week gaat onze missie door"

  Labels: ,

 7. Gevluchte vrouw met baby op de arm in Oekraïne.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 7 juli 2023

  Bij werken aan echte oplossingen voor migratie houden we vast aan onze diepste waarden

  “De ChristenUnie wil met hart en ziel werken aan een humaan en effectief migratiebeleid. Dat is nodig. Voor de mensen die het hardst bescherming nodig hebben, in de regio, in Europa en zo nodig in Nederland. Én voor de wijken en de dorpen waar het knelt omdat er simpelweg te veel nieuwe mensen komen, wat een druk legt op onze samenleving, op onze gemeenschappen. Daarom is het belangrijk om met elkaar te spreken over maatregelen die zorgen voor beheerste migratie, zeker voor arbeid en óók voor asiel. Daarin waren we bereid om ver te gaan."
  Lees meer over "Bij werken aan echte oplossingen voor migratie houden we vast aan onze diepste waarden"

  Labels: ,

 8. Embryo onderzoek
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 28 juni 2023

  Versoepel de normen voor wetenschappelijk onderzoek met embryo’s niet

  Onze huidige Embryowet stelt terecht grenzen aan wetenschappelijk gebruik van geslachtscellen en embryo’s. De wet streeft een evenwicht na tussen respect voor de menselijke waardigheid en het menselijk leven én andere waarden, zoals het genezen van zieken en het bevorderen van het welzijn van onvruchtbare paren en het toekomstige kind. Alleen restembryo’s die zijn overgebleven na een vruchtbaarheidsbehandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

  Lees meer over "Versoepel de normen voor wetenschappelijk onderzoek met embryo’s niet"

  Labels:

 9. Mirjam in Groningen
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 14 juni 2023

  Keuzes voor de toekomst van Groningen

  In het debat van afgelopen week bespraken we de conclusies van het rapport over de gevolgen van zestig jaar gaswinning. En de conclusie is helder: de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd bij de aardgaswinning in Groningen. Er is sprake van een ‘ongekend systeemfalen’ met rampzalige gevolgen. Er is te laat geluisterd, de gezondheid en veiligheid van Groningers is te lang genegeerd en geld was dominant bij besluiten over gaswinning. Zowel publieke als private partijen hebben hun plicht verzaakt.
  Lees meer over "Keuzes voor de toekomst van Groningen"
 10. AY1A4586.jpg
  Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
  Door Mirjam Bikker op 7 juni 2023

  Groningers boven gas

  Ik denk dat we allemaal terugkijken op een intens debat, ook de mensen die al naar huis zijn en nog een lange reis voor de boeg hebben en misschien wel het allermeest voor de mensen die thuis in Groningen zaten en waarvan ik weet dat sommigen niet durfden te kijken omdat het al te vaak is mis gegaan.

  En juist daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit dikke rapport waarin de parlementaire enquêtecommissie, over 60 jaar gaswinning beleid en de gevolgen daarvan hier bespreken. Dat het erkenning is van de miskenning die jarenlang ervaren is in Groningen. Dat is voor mij ook een belangrijk eerste aspect in de bijdrage van mijn eerste termijn, na het lezen van het rapport en de bezoeken in Groningen, de contacten tot gisteravond aan toe. 

  Lees meer over "Groningers boven gas"