Hoe gaat de ChristenUnie om met homoseksualiteit?

Hoe gaat de ChristenUnie om met homoseksualiteit?

Bij de ChristenUnie geloven we dat ieder mens gemaakt is door een liefdevolle Schepper. Als politieke partij vertegenwoordigen we een breed-christelijke achterban. Dat betekent dat er verschillend over dit thema wordt gedacht en ook kerken maken soms verschillende afwegingen. Omdat we een Unie van Christenen zijn koesteren we die verscheidenheid. Echter, als politieke organisatie geven we lhbti-ers de ruimte om in alle lagen van onze partij te participeren.