Over 47e partijcongres 26 november 2022

We heten u van harte welkom op het 47e partijcongres van de ChristenUnie dat op zaterdag 26 november 2022 zal worden gehouden in de Prodentfabriek in Amersfoort. Dit congres staat onder andere in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen in 2023.

Programma
10:00 – 12:00     Ochtendprogramma met o.a. speech Gert-Jan Segers, speech PerspectieF en campagne PS/WS
12:00 – 13:30     Lunch en workshopronde
13:30 – 16:30     Middagprogramma met behandeling van moties

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Aanmelden
Het is niet meer mogelijk u aan te melden voor het stemmen tijdens het partijcongres omdat de aanmeldperiode voorbij is. U kunt wel het congres volgen via de livestream op onze homepage.

Amendementen en moties
Lokale afdelingen of (minimaal) 10 leden gezamenlijk kunnen moties indienen en amendementen op de voorstellen van het Landelijk Bestuur.
Amendementen en moties konden tot maandag 7 november 2022 worden ingediend. Dit kan niet meer op de congresdag zelf.
Een overzicht van de ingediende moties voorzien van een preadvies door het Landelijk Bestuur vindt u op de congreswebsite onder het kopje Materiaal. 

Afvaardiging lokale afdelingen
Besturen van lokale afdelingen kunnen aangeven wie namens de betreffende afdeling op het Partijcongres mag stemmen, door het aan de secretarissen per mail toegestuurde formulier in te vullen en te retourneren.
De afgevaardigde krijgt op het congres een verzwaarde stem, dat wil zeggen: bovenop zijn eigen stem krijgt hij - afhankelijk van de grootte van de afdelingen - extra stemmen. In ieder geval één stem en per 75 afdelingsleden een extra stem. De stemmen worden onverdeeld (dus in 1x) uitgebracht.

Stemmen en inspreken
Alle leden van de ChristenUnie hebben stem- en spreekrecht. Inspreken is alleen mogelijk als u op de congreslocatie aanwezig bent. Als u gebruik wilt maken van uw spreekrecht, dan kunt u dit voor aanvang van het programma kenbaar maken bij de Sprekersbalie op de congreslocatie. 

Congresstukken
De congresstukken vindt u onder het kopje Materiaal.

Inzameling Hulpgoederen Irpin – Oekraïne
Tijdens het congres wordt door de organisatie Irpin voor Oekraïne hulpgoederen ingezameld:

  • Warme slaapzakken
  • Thermokleding
  • Winterkleding: truien, sjaals, handschoenen
  • Powerbanks
  • Kaarsen
  • Zaklampen

Vanaf 9.30 uur kunt u de spullen voor de ingang van het congres inleveren. Wilt u meer weten? Kijk dan op irpin.vooroekraine.nl

Contact
Per e-mail info@christenunie.nl of per telefoon: 033-422 69 69.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.