Afscheid Roel Kuiper van Eerste Kamer

20180522-CU-EersteKamer-51.jpg
cu-impactlogo-in-cirkel-met-blauw-rgb
Door Webredactie Eerste Kamer op 11 juni 2019 om 15:01

Afscheid Roel Kuiper van Eerste Kamer

Dinsdag 4 juni nam Roel Kuiper na 12 jaar afscheid van de Eerste Kamer. Een gewaardeerd en ervaren senator verlaat de Kamer en fractie. Bij deze gelegenheid werd Roel benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Een eervolle bekroning van zijn jaren als senator. Lees hieronder de woorden van dank die voorzitter mw. Ankie Broekers-Knol uitsprak over Roel. 

"In 2007 werd u lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en in 2011 werd u fractievoorzitter als opvolger van Egbert Schuurman. Sinds 2015 bent u voorzitter van het College van Bestuur van de Theologische Universiteit Kampen, na al vele jaren werkzaam te zijn in de wetenschap. Zo was u directeur van de wetenschappelijke bureaus van de ChristenUnie en één van haar voorgangers, de RPF. U was bijzonder hoogleraar reformatorische wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds 2013 buitengewoon hoogleraar Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken in Kampen.

Tijdens uw maidenspeech over de hervorming van de Europese verdragen die uiteindelijk een half jaar later leidde tot het Verdrag van Lissabon hield u een doorwrocht pleidooi voor versterking van de parlementaire controle omdat – in uw woorden – ‘daar waar macht is, moet tegenmacht zijn.’ Deze door u als noodzakelijk geziene versterking van de rol van het parlement zou een rode draad blijken te worden in uw verdere activiteiten door de jaren heen in de Eerste Kamer. Dat gebeurde met de u kenmerkende en vasthoudende inzet om ook resultaat te behalen.

Uw meest in het oog springende wapenfeit daarbij is zonder twijfel het rapport dat de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten in 2012 onder uw bezielende voorzitterschap heeft opgesteld. In het onderzoek naar de besluitvorming met betrekking tot de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten – toen inmiddels een omstreden onderwerp - werden hoofdrolspelers uit verschillende sectoren gehoord. Maar het werd geen politiek onderzoek, compleet met afrekeningen. Integendeel, het doel van een dergelijk parlementair onderzoek moest volgens u zijn dat het parlement toont dat het een lerend vermogen heeft en zich bekommert om de kwaliteit, aard en uitkomst van parlementaire besluitvorming. En dat schreef u ook op. ‘Verbinding verbroken’, het onderzoeksrapport van de commissie, wordt met enige regelmaat aangehaald in plenaire debatten, maar ook buiten de Eerste Kamer. U geeft er nog regelmatig interviews over. Het onderwerp raakte en raakt een snaar in de samenleving.

Zelf schreef u een boek naar aanleiding van het onderzoek, getiteld ‘De terugkeer van het algemeen belang’ dat u het motto meegaf van Thorbecke: ‘Regeren is niet een bijzondere wil, maar de wet van het geheel tot aanzijn brengen’. Het citaat illustreert de manier waarop u de afgelopen twaalf jaar invulling heeft gegeven aan uw Kamerlidmaatschap: het algemeen belang voorop. In 2015 ontving u de Prinsjesprijs tijdens het Prinsjesfestival voor uw inzet, doortastendheid en bijzonder scherpe geest die u tot een waardevol hoeder van de kernwaarden van de Nederlandse democratie maken, aldus het juryrapport. Ik kan dat alleen maar beamen."

Roel Kuiper ontvang zijn onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van de Eerste Kamervoorzitter, Mw. Ankie Broekers-Knol

Labels: ,