Portefeuilleverdeling Eerste Kamerleden ChristenUnie

banner kandidaten.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 2 juli 2019 om 10:47

Portefeuilleverdeling Eerste Kamerleden ChristenUnie

Op 11 juni 2019 is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd. Namens de ChristenUnie zijn Mirjam Bikker, Peter Ester, Tineke Huizinga en Maarten Verkerk toegetreden tot de Eerste Kamer. In de fractievergadering van 11 juni hebben zij de verschillende commissiewerkzaamheden verdeeld. 

Hieronder is de portefeuilleverdeling weergegeven: 

Mirjam Bikker:
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Justitie en Veiligheid (J&V)

Mirjam is voorzitter van de commissie OCW

Peter Ester
Financiën (FIN)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Koninkrijkrelaties (KOREL)

Tineke Huizinga
Europese Zaken (EUZA)
Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Immigratie en Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)

Tineke is 2e ondervoorzitter van de commissie BDO

Maarten Verkerk
Binnenlandse Zaken/Algemene Zaken (BiZa/AZ)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

In het fractiebestuur zijn de taken als volgt verdeeld: 

Mirjam Bikker - Voorzitter
Peter Ester - Vice-voorzitter
Tineke Huizinga - Secretaris
Maarten Verker - Penningmeester 

Labels: ,