Uitbreiding van de NAVO met Zweden en Finland

1408px-Flag_of_NATO_3-5_ratio.svg.png
Senator Tineke Huizinga - portret.jpg
Door Tineke Huizinga op 12 juli 2022 om 15:15

Uitbreiding van de NAVO met Zweden en Finland

De Russische inval in Oekraïne doet onze westerse wereld op zijn grondvesten trillen. Zweden en Finland die jarenlang volhielden neutraal te willen blijven, besloten in enkele maanden tijd dat ze bescherming bij de NAVO willen zoeken. 

Mijn fractie stemt in met de toetreding van deze twee landen tot de NAVO. Als eerste en voornaamste omdat wij landen die zich bedreigd voelen door de Russische agressie en aan de vereisten van het NAVO-lidmaatschap voldoen, niet aan hun lot over willen laten. Zij mogen toetreden tot het defensieve bondgenootschap.

Daarbij is het goed om te bedenken dat de NAVO zelf ook sterker wordt door de toetreding van Zweden en Finland. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat wij de noord- en oostgrens van het bondgenootschap beter kunnen verdedigen, inclusief de kwetsbare  Baltische staten. Al wordt de grens met Rusland zo ongeveer verdubbeld.

De uitbreiding van de NAVO is een krachtig signaal richting Rusland. De aanval op Oekraïne verzwakt het westen niet, maar maakt het juist sterker.

Daar ligt ook een eerste vraag van mijn fractie: Rusland heeft serieuze dreigementen geuit, mochten Zweden en Finland toetreden tot de NAVO. Daar moet de NAVO zeker niet voor buigen, maar hoe schat de minister de ernst van de dreigementen in? Is Nederland, is de NAVO voldoende voorbereid op eventuele repercussies, militair of niet militair? worden er maatregelen genomen om ons daarop voor te bereiden?

Wat is de positie van Zweden en Finland gedurende de tijd dat hun lidmaatschap nog niet officieel is? Kunnen zij bij mogelijke agressie vanuit Rusland rekenen op steun, hoe zou dat eruit kunnen zien?  Graag een reactie van de ministers.

Voorzitter, een zorgpunt van onze fractie is het MoU dat gesloten is tussen Zweden, Finland en Turkije om Turkije tot het opheffen van zijn veto te brengen. Wij begrijpen dat het standpunt van de regering is dat Nederland daar buiten staat. Officieel is dat natuurlijk ook zo, toch zou mijn fractie het bijzonder wrang vinden wanneer enkele Turkse vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht in Zweden of Finland de prijs voor de toetreding van deze landen tot de NAVO zouden moeten betalen. Kan de minister ons bevestigen dat waar Nederland een kans heeft om daar invloed ten goede op uit te oefenen, de minister dat niet zal nalaten?

Voorzitter, vanouds is mijn fractie voorstander van de trans-Atlantische band en van de daarop uitmondende NAVO. Ook daarom zullen wij het wetsvoorstel steunen.

Labels: ,