Wat zegt dit regeerakkoord over de opvang van vluchtelingen in Nederland? Wat vindt de ChristenUnie

Wat zegt dit regeerakkoord over de opvang van vluchtelingen in Nederland? Wat vindt de ChristenUnie daarvan?

Het kabinet verhoogt het aantal uitgenodigde vluchtelingen (kwetsbare vluchtelingen) van 500 naar 750, in lijn met een eerder aangenomen motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Als de vluchtelingenstromen naar Nederland afneemt, nodigt Nederland meer vluchtelingen uit. Het kabinet wil daarnaast de instroom van vluchtelingen onder meer op de Middellandse Zee beter controleren. Dat is belangrijk voor de veiligheid in Nederland en de veiligheid van vluchtelingen die door mensensmokkelaars aan grote risico’s worden blootgesteld. Het kabinet wil in Europa afspraken maken over het screenen van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa.

 

In het ChristenUnie verkiezingsprogramma stonden bij de afgelopen verkiezingen vergelijkbare plannen. De ChristenUnie ziet het belang van het vroeg screenen van asielzoekers. Daarmee kan snel duidelijkheid worden gegeven of iemand wordt aangemerkt als vluchteling. In dat geval volgt hervestiging in Europa.

Door het sluiten van het regeerakkoord kunnen we ook veel waardevolle punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Lees daarover ook wat Gert-Jan Segers hierover schreef: ‘Het regeerakkoord en onze idealen’Klik hier voor een selectie van punten uit het regeerakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol.