Geschillencommissie

Geschillencommissie

Indien u een beroep wilt aantekenen tegen besluiten van het bevoegd gezag of als u het niet eens bent met de uitleg van reglementen kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Zij zijn bereikbaar via het emailadres: geschillen@christenunie.nl

De geschillencommissie bestaat uit:
Vaste leden:
Dick van Vliet (voorzitter)
Asger Frederiksen
Sandra Kooij
Nathalie Nede
Marnix Oosterhoff
Plaatsvervangende leden:
Anneke den Hertog
Coen van Rooyen