Incassowet - denk mee!

De afgelopen jaren verschenen veel berichten over misstanden bij incassodienstverlening. Rapport na rapport klonk dezelfde boodschap: consumenten zijn de dupe van malafide incassopraktijken. Te hoge incassokosten, onjuiste brieven, geen transparantie over de opbouw van kosten, valse of verjaarde vorderingen en het inzetten van onacceptabele drukmiddelen. Burgers voelen zich onterecht klemgezet of betalen teveel. En bedrijven lopen reputatieschade op.

De Wet aanpak misstanden incassodienstverlening is een initiatiefwet van Carola Schouten (ChristenUnie) en Keklik Yücel (PvdA), waarmee ze de misstanden in de incassosector willen aanpakken. Er komt een incassoregister voor incassobureaus, met heldere eisen aan de oprichting, bedrijfsvoering en vakbekaamheid van mensen die incassodienstverlening verrichten. Met strenge boetes en bij meerdere overtredingen een three strikes out systeem. Het doel: een eerlijke, transparante en betrouwbare incassosector.

Hier publiceren wij de eerste conceptteksten van het wetsvoorstel samen met een beknopte toelichting.

Iedereen is van harte uitgenodigd om suggesties en aanbevelingen te doen bij deze teksten. Dat kan tot 1 september 2016 via incassowet@christenunie.nl.

   
 Carola Schouten  Keklik Yücel 

N.B. Deze informele consultatie wordt gebruikt om inhoudelijke en wettechnische verbeteringen te verzamelen en door te voeren. Er volgt na 1 september nog een formele consultatie waarin op de (aangepaste) definitieve wettekst en Memorie van Toelichting gereageerd kan worden.