Kandidatenlijst

 • 1. Mirjam Bikker (Gouda, 1982)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

  "Ik geloof in een samenleving waar we omzien naar elkaar. Waar je elkaar helpt en daar ook de tijd voor hebt. Vanuit ons geloof, gericht op de ander. Met al deze prachtige kandidaten gaan we daar werk van maken. Dat is #teamCU."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 2. Pieter Grinwis (Den Haag, 1979)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  "Met hart en ziel wil ik samen met u bouwen aan een thuis voor iedereen, aan een samenleving waarin je gewoon kunt rondkomen van je inkomen, zonder allerlei ingewikkelde toeslagen, aan goede zorg voor de schepping die ons is toevertrouwd. Omdat ik geloof in een samenleving waarin alles wat leeft, van het prille begin tot het broze einde, een thuis heeft. Dat is de missie van de ChristenUnie, dat is mijn missie. Geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf op het platteland, wonend in een stad met grote verschillen tussen arm en rijk, zal ik daarbij altijd zoeken naar verbinding en naar echte oplossingen voorbij de gemakkelijke gratis oneliner. En, als christenpoliticus, met een binnenpretje in het hart."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 3. Don Ceder (Amsterdam, 1989)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  "Met de ChristenUnie wil ik op zoek naar politieke antwoorden op de sociale kwesties van deze tijd. Gedreven door Gods liefde, wil ik mij inzetten voor de vrijheid van gemeenschappen, die tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid hebben om elkaar te dienen.
  Ik wil bouwen aan het goede leven in Nederland, van de Bijlmer, tot Barneveld tot Bonaire. Daarbij zijn liefde, recht en tegenmacht belangrijke kernbegrippen voor mij. Zodat we te allen tijde ook de belangen kunnen blijven zien van mensen van wie je niets te verwachten hebt."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 4. Alwin te Rietstap (Kloosterhaar, 1979)
  Wethouder Hardenberg voor Economie, Verkeer en vervoer, Jeugdzorg
  Klimaat en Zorg

  "Met een christelijk sociaal kompas zet ik mij in voor de samenleving. Als kandidaat van regionale afkomst, wil ik verbinding met regio’s en regionale opgaven zichtbaar vertegenwoordigen. De inzet van mij en ons gezin leggen we biddend om wijsheid en kracht voor aan Hem, om deze dienstbaar te mogen vervullen."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 5. Joëlle Gooijer-Medema (Delft, 1976)
  Wethouder Delft voor Jeugd, Ouderen en Armoede

  "De ChristenUnie heeft een diepgewortelde visie en hoopvolle oplossingen om in een gebroken wereld recht te doen. Vanuit mijn ervaring als zorgprofessional, raadslid en wethouder, wil ik daar graag aan bijdragen.
  Ik probeer te zoeken wat God van me vraagt. In het vertrouwen dat hij 5 broden en 2 vissen, dus het beetje dat ik kan bijdragen, kan gebruiken in Zijn Koninkrijk."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 6. Nico Drost (Rhenen, 1980)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  "Mijn politieke werk begint bij mijn diepe overtuiging dat onze God ieder mens kent en ziet. Zo kom ik aan mijn eigen politieke motto: ‘Oog voor ieder mens’. Ik wil graag mee helpen bouwen aan een land waar iedereen gezien wordt. Ik geloof dat dat heilzaam is voor onze democratie en samenleving. De ChristenUnie is voor mij de partij waar die dingen samenkomen: liefde voor God en liefde voor mensen."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 7. Tobias Holtman (Aalten, 1988)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Aalten, Bestuurssecretaris bij Timon jeugd- en (jong)volwassenenzorg

  "Het gewone leven – zoals voldoende inkomen en een betaalbare woning – staat voor veel mensen onder druk. Dat wil ik graag veranderen. Daarnaast wil ik de politiek verbinden met het platteland en grensregio’s. Het geloof geeft mij kracht en hoop, dat ik gebruik om kwetsbare mensen een stem te geven."

  TwitterLinkedIn
 • 8. Cora Otter-van den Bosch (Bennekom, 1969)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Ede

  "In mijn keuzes wil ik God volgen, door te zorgen voor mensen in kwetsbare posities en de schepping. Armoedebeleid en vluchtelingen hebben in het bijzonder mijn aandacht.
  De ChristenUnie, een christelijk-sociale partij, plaatst zorg voor elkaar en onze leefomgeving centraal. Daar zet ik me graag voor in."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 9. Stieneke van der Graaf (Groningen, 1984)
  Tweede Kamerlid ChristenUnie

  "Ik geloof in een samenleving waarin mensen tot hun recht en tot bloei mogen komen. Dat, geloof ik, is hoe we bedoeld zijn. Dat je rechtop mag lopen. Het is wat mij drijft, iedere dag weer, om te streven naar rechtvaardigheid. Daarbij is het ook mijn gebed om vrede en recht in de wereld, dichtbij en ver weg, om te vragen hoe ik daarin een instrument mag zijn. Als Tweede Kamerlid bedenk ik mij voortdurend: hoe doe ik recht, en wie doe ik recht? Het doet ertoe wat we vastleggen in onze wetten en in ons beleid. Daarmee bepalen we wie het sterkst staat en wie het zwakst. Dat stelt ons ook voor de vraag, wie verdient hier bescherming, en van wie mogen we wat extra’s vragen? Hoe kunnen we het verschil daartussen verkleinen? Met die boodschap vraag ik namens de ChristenUnie opnieuw uw vertrouwen."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 10. Michel Klein (Bussum, 1973)
  Statenlid ChristenUnie Noord-Holland, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

  "Mijn geloof in God geeft mij iedere dag hoop, richting en moed om keuzes te maken. Ik wil zorgen dat we beter omgaan met Gods schepping en weer gaan leven van genoeg. Ook vind ik het belangrijk dat menselijke waarden centraal komen staan in een steeds meer digitale samenleving."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 11. Carlijn Niesink (Wirdum, 1986)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden, beleidsadviseur bij gemeente Sudwest-Fryslan

  "Ik zie mensen in een kwetsbare positie die in de knoop raken met hun leven. Dit doet een beroep op mij als christen en politica. Vanuit ervaring, kennis en kunde wil ik graag bijdragen aan een hoopvol Nederland. Voor mij is geloof de basis van mijn leven, ik mag elke dag vanuit genade leven."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 12. Jerke Setz (Assen, 1998)
  Raadslid ChristenUnie Assen, secretaris PerspectieF

  "Ik droom van een andere samenleving. Waarin we delen, verbonden zijn en voor elkaar zorgen, waarin niemand teveel heeft, maar iedereen genoeg, en dan is er nog genoeg te doen. Aan dat verhaal wil ik meebouwen.
  Met vallen en opstaan probeer ik te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Mijn geloof uit zich in het zoeken naar Gods koninkrijk in de ander, de kleine dingen in het leven, gebed en dagelijkse daden, met een rotsvast vertrouwen in een hoopvolle toekomst."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 13. Christian van der Krift (Eindhoven, 1992)
  Manager bij ASML

  "Politiek wil ik me inzetten voor technologische ontwikkeling die menselijk blijft, bijdraagt aan duurzaamheid, en gelijkheid en dienstbaarheid in de samenleving respecteert. Met deze christelijke waarden als drijfveer probeer ik ook in mijn multiculturele wijk mensen met een vinkje minder de weg te wijzen in de door ons gecreëerde, complexe systemen."

  FacebookInstagramLinkedIn
 • 14. Arjan Langen (Venlo, 1970)
  Microbioloog

  "Als katholiek diaken en microbioloog voel ik me geroepen me nog meer in te zetten voor Nederland met als belangrijkste doelen: minder armoede, betere voorbereiding op een eventuele toekomstige pandemie en een verantwoord zorgbeleid, ook op medisch-ethisch gebied. Als christen probeer ik vooral het zout der aarde en het licht der wereld te zijn."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 15. Lizo Koppejan (Goes, 1971)
  Statenlid ChristenUnie provincie Zeeland, directeur LEVWN scholen De Sterrenpracht en De Wingerd

  "Vanuit een positief christelijke levenshouding wil ik graag bijdragen aan Christelijk-sociale politiek en zo de ChristenUnie steunen. Vanuit onze overtuigingen hebben we een belangrijke boodschap voor de (politieke) wereld om ons heen! Zorg voor de schepping, kom op voor de zwakken en wees van betekenis voor je naaste!
  De Bijbel is de basis voor mijn handelen: met liefde en vertrouwen naar God en mijn naaste laten zien."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 16. Elly van Wageningen (Lelystad, 1962)
  Senioradviseur bij IJsselgroep en trainer coach Geweldloze Communicatie

  "Veel Nederlanders zijn het vertrouwen kwijt in de politiek. Dat is een gevaar. Ik wil mij, als specialist in geweldloze communicatie, inzetten om echt te luisteren naar mensen. Ik geloof dat elk mens gaven en talenten heeft ontvangen. Daarom probeer ik mensen te zien en te horen vanuit een positieve blik, zonder oordelen."

  TwitterLinkedIn
 • 17. Bert Tijhof (Rijssen, 1973)
  Wethouder Rijssen-Holten voor Jeugd en Onderwijs, Ondernemen en Werk, Samen Zorgen en Sport

  "Als christen zet ik me in voor mijn naaste, als vader wil ik dat mijn kinderen goed kunnen leven, als wethouder zet ik me in voor de bloei van onze gemeenschap.
  Bouwen aan de toekomst van onze kinderen, bouwen aan een wereld die omziet naar elkaar en naar de schepping, dat kun je niet alleen dat moet samen.
  De ChristenUnie vormt een prachtige schakel tussen stad en platteland, tussen ondernemers en werknemers, tussen de randstad en de regio, tussen jong en oud. Daar wil ik voor staan en me voor inzetten, daarom ChristenUnie, juist nu."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 18. Wouter de Reus (Vlaardingen, 1999)
  Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Vlaardingen, docent geschiedenis

  "‘Opkomen voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.’ Deze tekst uit Spreuken 31 motiveert mij om het goede te doen. Als kandidaat-Kamerlid wil ik door mijn daden de liefde en genade die Jezus Christus aan mij heeft getoond delen."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 19. Gaetan Mbwete (Den Haag, 1987)
  Huisvestingsadviseur bij

  "Mijn persoonlijke overtuiging is dat wij overal Gods licht kunnen laten schijnen. Zowel in de kerk, in ons gezin, de buurt of wijk waar we wonen maar ook in de politiek. Met deelname aan de tweede kamer verkiezingen wil ik de stem zijn van mensen die niet gehoord of gezien worden.
  Het geloof in Jezus, de Christus is de basis van mijn bestaan, zoals de psalmist dat beschrijft in Psalm 73:25. Dat uit zich door mijn kennis en kunde als vastgoedadviseur om kerken te helpen bij hun vraagstukken. Maar ook door jongeren te begeleiden in vraagstukken rond hun geloofswandel. Daar krijg ik energie van."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 20. Mark Treurniet (Groningen, 1990)
  Assistant Professor bij de Rijksuniversiteit Groningen

  "Micha 6:8 drijft me om mij in te zetten voor sociale gerechtigheid. Het christelijk-sociale gedachtegoed van de ChristenUnie biedt daarbij een rijke visie en concrete richting. Voor een bloeiende en veerkrachtige samenleving. Een eerlijke en duurzame maatschappij, waarin we samen genieten van genoeg en iedereen mee kan doen."

  LinkedIn
 • 21. Arend Palland (Hattem, 1985)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Hattem, Senior Manager KPMG

  "Ik vind het gaaf om bij een beweging te horen die een hoopvolle boodschap heeft voor de toekomst van Nederland. Die niet alleen ideeën heeft maar deze ook weet om te zetten in beleid. Die omziet naar elkaar en Gods schepping. Die niet maximale groei, maar bloei van mensen vooropzet."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 22. Bettelies Westerbeek (Den Haag, 1984)
  Kerkpionier en pastor

  "Als Buurtpastor ervaar ik elke dag wat armoede en kansenongelijkheid met mensen doet. In de ChristenUnie vind ik een partij die recht wil doen aan kwetsbare mensen. Aangevuurd door mijn geloof wil ik mij inzetten voor een overheid die niet bang is zich te verbinden met haar burgers en die voorziet in wat gemeenschappen nodig hebben om tot bloei te komen."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 23. IJmert Muilwijk (Hoornaar, 1984)

  "Alles van waarde is weerloos. Meer dan ooit staat de briljante schepping onder druk. Als christen wil ik een verschil maken. Door het oprichten van verduurzamingsbedrijf Groenpand. Door thuis te genieten van genoeg. En door me in te zetten voor de ChristenUnie. Dé partij die echt een duurzaam verschil maakt."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 24. Judith Westerink-Petersen (Heteren, 1974)
  Onderzoeker WUR

  "Ik geloof dat we geroepen zijn om voor elkaar en voor de Schepping te zorgen. Aan onrecht heb ik een grote hekel, of het nu gaat om onderdrukking van mensen of om vernietiging van de natuur. Bij de ChristenUnie, als groene en sociale partij, voel ik me daarom thuis."

  TwitterLinkedIn
 • 25. Ingeborg Dijkstra-Verbeek (Maastricht, 1970)
  Lijsttrekker ChristenUnie Maastricht, pedagoog

  "De ChristenUnie is een partij die bij me past, omdat ik ook geloof dat iedereen waardevol is. Ik zet me in voor een samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen. Vooral voor diegenen voor wie een opleiding, de kans op een baan of het leven in algemene zin wat ingewikkelder is."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 26. Gert van den Berg (Nunspeet, 1962)
  Wethouder Epe voor Zorg, Welzijn en Cultuur, voorganger Vrije Evangelische Gemeenten

  "Er zijn voor die ene die ondersteuning nodig heeft en voor degene die even geen ‘thuis’ heeft. Daar zet ik mij, ook via een plek op de kieslijst van de ChristenUnie, voor in. Zo wil ik Jezus navolgen en proberen te kijken op de manier zoals God naar anderen kijkt."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 27. Alma Broekmaat-Hagens (Bunschoten-Spakenburg, 1985)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Bunschoten, Adviseur Partijbureau

  "Met passie zet ik mij via de ChristenUnie in voor onze samenleving. Vanuit een dienende houding de kracht van de samenleving stimuleren en beschermen wat kwetsbaar is. Vanuit Bunschoten leg ik graag de verbinding met Den Haag.
  In de Bijbel krijgen wij de opdracht om liefdevol naar elkaar om te zien en voor elkaar en de schepping te zorgen. Dat is mijn motivatie in alles wat ik doe."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 28. Thera de Haan (Gouda, 1978)
  Directeur Zorg bij Coöperatieve Huisartsenpost Midden Holland

  "Ik wil een stem geven aan alle mensen die zorg verlenen én aan hen die zorg nodig hebben.
  Ik wil mensen graag zien zoals God elk mens ziet en liefheeft. Daarom wil ik oog en oor hebben voor ieder ander. Dat kan ieder dag en op elke plek."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 29. Arjan Koerts (Veenendaal, 1976)
  Relatiemanager hulpmiddelen

  "Een inclusieve samenleving waarin iedereen kansen krijgt en verantwoordelijkheid neemt. Waarin iedereen van waarde is en we naast mensen staan die hulp nodig hebben. Ook de overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid. Dat is waar de partij voor staat, waarin ik me herken en geïnspireerd vanuit het geloof voor inzet."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 30. Annebeth Roor-Wubs (Utrecht, 1994)

  "Ik wil op de lijst voor de ChristenUnie omdat de ChristenUnie recht wil doen, de mens centraal heeft en eerlijk is over wat wel en wat niet kan. Ik struikel achter Jezus aan. Ik zit bij Huis van Vrede, waar we met gelovigen van verschillende culturen samenleven in Utrecht Kanaleneiland. Met buren heb ik een buurttuin gestart; de bijen en aardbeien zorgen voor veel vrolijke gezichten in de wijk."

  LinkedIn
 • 31. Jan Pieter Verweij (Sliedrecht, 1981)
  Raadslid SGP-ChristenUnie Sliedrecht, Directeur Chris en Voorkom

  "Als ChristenUnie maken we geloven praktisch; net zoals ik dat als directeur preventieve zorg bij Chris&Voorkom en als raadslid in Sliedrecht mag doen. Praktisch: omdat mensenlevens waardevol zijn, wil ik bedrijven als Chemours, Tata en Schiphol aanpakken en de economie onthaasten. Dit kan ook door consumptie te ontmoedigen; met daarbij ook effect op klimaat, arbeidsmigratie, en woningnood."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 32. Ingrid Paalman-Dijkenga (Biddinghuizen, 1971)
  Lector Goede Onderwijspraktijken bij Viaa

  "Plaatsing voor mij op de lijst betekent voor mij een bijdrage leveren aan het goede doen voor onze samenleving. De waarden vanuit de ChristenUnie zijn daarbij voor mij herkenbaar om aan die missie gehoor te geven. Daarbij vind ik het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen omdat, zoals Jonathan Sacks schrijft, dat hoort tot de kern van menselijke waardigheid.
  Geloven is voor mij nagenoeg hetzelfde als ademen. Vertrouwen dat we gedragen worden door de Vader, geliefd zijn door en in Zijn Zoon. dat ik uit genade leef. Daardoor kan ik het leven leven."

  LinkedIn
 • 33. Anil Kumar (Den Haag, 1991)
  Strategisch regisseur economie, mobiliteit bij Gemeente Westland

  "We spreken elkaar in Nederland vaak, maar we horen elkaar weinig. Mijn geloof in de Levende Jezus leert ons als ChristenUnie wat anders. Ik wil opstaan voor de stemlozen, voor de vreemdeling in onze poorten, voor wie en wat kwetsbaar is. Dat kan alleen als ik de ander hoor."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 34. Eva Kerklaan-van der Beek (Wierden, 1997)
  Burgerlid bij Provincie Overijssel

  "Om samen een christelijk sociaal geluid te laten horen en te werken aan toekomstperspectief. Ik vind het belangrijk dat mensen door wie ik ben en wat ik doe kunnen proeven dat ik christen ben. Door rechtvaardig, eerlijk, ruimhartig en behulpzaam te zijn. Dat is het grootste getuigenis."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 35. Joël Visser (Utrecht, 1986)
  Bestuurslid ChristenUnie Utrecht, medewerker NS Stationshuiskamer

  "Graag zet ik mij in voor kiezers die zich vaak niet gehoord of gezien voelen door de politiek. Vanuit mijn ervaring als ChristenUnie-campaigner, lokaal bestuurslid in Utrecht, en mijn dagelijks werk wil ik mij heel graag inzetten voor de ChristenUnie.
  Mijn ouders hebben altijd Jesaja 58:7 ‘doorleefd’. Deze bijbeltekst motiveert mij om mijn politieke werk praktisch te maken. Door te zorgen voor anderen, en gastvrij zijn voor de mensen hoop ik een stukje van Hem uit te dragen."

  TwitterFacebookInstagram
 • 36. Lieuwe van der Pol (Woudsend, 1953)
  Oud-Statenlid ChristenUnie Fryslân

  "Ik vertegenwoordig de ChristenUnie graag in Fryslân. De zorg voor de kwetsbare jongere en oudere staat centraal - de bevoorrechte oorspronkelijke inwoner van Nederland, 'Frysk of fan it Westen', en de vluchteling met hun kinderen. Mijn relatie met Jezus is doorslaggevend in mijn handelen. 'Wy knibbelje allinnich foar God'."

  LinkedIn
 • 37. Antrude Oudman (Groningen, 1997)
  Steunfractielid ChristenUnie Groningen, boerendochter, jurist en politiek historica

  "Politiek is een middel, geen doel. Maar als boerendochter uit Groninger aardbevingsgebied en als ambtenaar voel ik de invloed op levens van mensen. In mijn (politieke) werk probeer ik vanuit een menselijke bril naar regels te kijken. Mijn geloof geeft daaraan extra inhoud: elk mens is waardevol en gelijkwaardig."

  TwitterLinkedIn
 • 38. Jarin van der Zande (Apeldoorn, 1992)
  Raadslid ChristenUnie Apeldoorn, Adviseur Markt en Overheid bij Koninklijke Bouwend Nederland

  "Als raadslid spreek ik wekelijks mensen die zich inzetten voor hun straat, wijk of dorp. Te vaak remt beleid uit politiek ‘Den Haag’ de bloei van onze lokale samenleving. Wachtlijsten in de zorg, tekort aan betaalbare woningen. Ik geloof in onze inwoners, iedereen is een talentvol, uniek schepsel van God."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 39. Gilco Grandia (Aalst, 1972)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Zaltbommel

  "Ik wil op de lijst voor de ChristenUnie omdat ik geloof in waarden van naastenliefde, gerechtigheid en rentmeesterschap. Een samenleving waarin iedereen meetelt en waarin we zorgdragen voor onze medemens en de schepping. Dit sluit aan bij mijn overtuigingen en motivatie om bij te dragen aan een betere toekomst voor ons land.
  Mijn geloof komt tot uiting in mijn leven door het onderzoeken van Gods Woord en gebed. Het geeft me innerlijke rust en richting (Psalm 32:8). Mijn geloof is de leidraad voor mijn keuzes en mijn bron van kracht en betekenis."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 40. Sara van Oordt-Jonckheere (Amersfoort, 1981)
  Hoofd Media en Communicatie bij Christenen voor Israël, presentator bij Family 7

  "Ik geloof dat onze Hemelse Vader van ons vraagt om niet alleen je eigen leventje comfortabel in te richten, maar juist om je heen te kijken. Naastenliefde, barmhartigheid en verantwoordelijkheid: eigenschappen die de ChristenUnie kenmerken, in het vertrouwen dat God alles leidt. Daar doe ik graag aan mee."

  FacebookLinkedIn
 • 41. Bertus Cornelissen (Putten, 1975)
  Wethouder Putten

  "De ChristenUnie brengt geloof, idealen én daadkracht samen. Standpunten zijn altijd genuanceerd en doordacht. Daarom zet ik mij al jaren graag voor de ChristenUnie in!
  Zorg voor de naaste en zorg voor de schepping zijn voor mij twee belangrijke bijbelse opdrachten. De talenten die God mij heeft gegeven wil ik daarvoor inzetten."

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 42. Nathalie Nede (Arnhem, 1987)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Arnhem, Adviseur bij Vizier gericht op discriminatie en diversiteit

  "Teveel mensen vallen tussen wal en schip. Zij worden niet gezien en er wordt niet naar hen geluisterd. Deze mensen wil ik een stem geven, in mijn dagelijks leven en in de politiek. Op die manier geef ik uiting aan mijn geloof, want dat is waar het leven omdraait: (naasten)liefde."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 43. Jan Willem Schutte (Kampen, 1968)
  Fractievoorzitter ChristenUnie Kampen, register taxateur 

  "Als christenpoliticus voel ik mij thuis bij de ChristenUnie. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen omdat ik mij wil inzetten voor alle inwoners van Nederland.
  Er zijn veel mensen die momenteel leven met zorgen over hun toekomst. Ik wil mij inzetten voor nieuw perspectief en voor hoop.
  'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven' (Jeremia 29:11)
  Deze woorden van Jeremia gaan over die hoop en perspectief. Door mijn positieve instelling wil ik daar aan bijdragen."

  FacebookLinkedIn
 • 44. Gerben van Dijk (Rotterdam, 1975)
  Fotograaf, Burgerlid ChristenUnie Rotterdam

  "Ik wil graag bijdragen aan een bloeiend Nederland. Werken aan een samenleving waar zorg en bescherming is voor wie dat nodig heeft. Waar je geloof niet achter de voordeur hoeft te verstoppen en lege kerkgebouwen weer plekken van ontmoeting worden. Biddend om een toekomst vol van hoop."

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 45. Piet Adema (De Wilgen, 1964)
  Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Piet Adema is al decennia bestuurlijk actief binnen de ChristenUnie en haar voorgangers. Na diverse functies in het technische bedrijfsleven was hij gedeputeerde in Friesland en waarnemend burgemeester. Piet was partijvoorzitter van de ChristenUnie van 2013 tot 2021. Sinds oktober 2022 is hij minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Piet wordt gewaardeerd om zijn inzet, energie en wijsheid. Deze plek als lijstduwer maakt zichtbaar hoezeer Piet van betekenis is voor de partij.

  TwitterLinkedIn
 • 46. Frank Bosman (Vlijmen, 1978)
  Cultuurtheoloog en auteur van o.a. 'Gaming and the Divine'

  Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog van rooms-katholieke huize. Hij is onderwijsdirecteur van de Master Christianity and Society aan de Universiteit Tilburg en tevens lid van de maatschappelijke adviesraad van de Christelijke hogeschool Ede. In 2011 werd hij uitgeroepen tot de eerste spraakmakende theoloog van Nederland tijdens de Nacht van de Theologie. Hij wordt gewaardeerd als een eigenzinnig en scherp denker.

  TwitterFacebookInstagram
 • 47. Eline Hoogenboom (Voorthuizen, 1984)
  Eigenaar Villavie Academy en strategisch adviseur

  Eline Hoogenboom is oprichter van het Huis van Belle, een platform dat zich richt op tienermeiden om ze te vertellen hoe mooi ze gemaakt zijn door hun Schepper. Inmiddels coacht Eline ondernemers en is ze de creatieve kracht achter succesvolle concepten zoals Sestra en PuurVandaag. Eline heeft de Villavie Academy opgericht waarmee ze duizenden vrouwen heeft bereikt om ze aan te moedigen tot een leven dicht bij God.

  TwitterFacebookLinkedIn
 • 48. Henk Stoorvogel (Zwolle, 1977)
  Oud-voorganger VEZ, 4e Musketier, executive coach spreekvaardigheid

  Dr. Henk Stoorvogel promoveerde op de veranderkracht van preken, heeft twee bedrijven opgericht en was voorganger. Maar het meest bekend is hij als oprichter van De 4e Musketier, de organisatie die karakterweekenden organiseert voor mannen. De 4e Musketier is inmiddels uitgegroeid tot de 4M beweging, die in 24 landen wereldwijd actief is. Naast de mannenbeweging vallen hier ook de vrouwenbeweging Arise, het ondernemersnetwerk LIFE en de Muskathlon onder, de laatste in samenwerking met Compassion, Open Doors en Tot Heil Des Volks.

  TwitterFacebookInstagramLinkedIn
 • 49. Reinier van den Berg (Wageningen, 1962)
  Klimatoloog, weerpresentator, spreker, duurzaam ondernemer

  Meteoroloog Reinier van den Berg is inmiddels veel meer dan Nederlands langst presenterende weerman. Als specialist op het gebied van weer, klimaat en duurzaamheid zet hij in op een op wetenschap en feiten gebaseerd publiek debat. Reinier is prominent aanwezig via alle media en sociale media. Daarnaast is Reinier ondernemer en betrokken bij een startup op het gebied van plastic recycling. Hij is ambassadeur voor vele organisaties op het gebied van natuur en milieu.

  TwitterLinkedIn
 • 50. Beatrice de Graaf (Utrecht, 1976)
  Faculteitshoogleraar/Distinguished Professor bij Universiteit Utrecht

  Prof. dr. Beatrice de Graaf is hoogleraar internationale en politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij is in staat om abstracte begrippen te vertalen naar praktische discussies. Zij maakt haar wetenschappelijke inzichten in terrorisme en veiligheid tastbaar voor een groot publiek via televisie en radio. Beatrice is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zij ontving vele onderscheidingen, waaronder de Stevinpremie van NWO en de Brouwer Vertrouwensprijs van de Koninklijke Hollandsche
  Maatschappij der Wetenschappen. In 2018 werd zij door Opzij uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw van Nederland in de categorie Onderwijs en wetenschap.

  TwitterLinkedIn