Kandidaatstelling Tweede Kamer

Op 22 november 2023 gaat Nederland weer naar de stembus om 150 mensen te kiezen die namens hen mogen spreken en stemmen in de Tweede Kamer. Deze volksvertegenwoordigers hebben een bijzondere en belangrijke opdracht, en de ChristenUnie is daarom op zoek naar de best mogelijke kandidaten voor op de kandidatenlijst. Bent u het aanstaande Kamerlid dat wij zoeken?

Op deze pagina leest u wat wij van onze kandidaten verwachten:

De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer: 

 • vertegenwoordigt de ChristenUnie en haar kiezers in de landelijke politiek;
 • is in staat om het profiel van de ChristenUnie uit te dragen, kan hiervoor de juiste prioriteiten stellen en weet daar creatief en ondernemend mee om te gaan;
 • is in staat om situaties te herkennen of te creëren om de unieke ChristenUnie-inhoud relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de achterban;
 • opereert in een breed netwerk van maatschappelijke organisaties en
 • vormt een goed te managen en hecht team van dienstbare mensen, die het partij- en fractiebelang willen stellen boven het individuele belang.

Algemeen profiel kandidaten
De kandidaten zijn onder andere gevarieerd in leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, geslacht en regio van herkomst. Ze vormen samen een afspiegeling van de brede achterban van de ChristenUnie. Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede balans tussen vernieuwing en continuïteit.

Profielschets kandidaten positie 2 tot en met 15
De kandidaten op de posities 2 tot en met 15 moeten direct beschikbaar en geschikt zijn om Tweede Kamerlid te worden. Van hen wordt een intensieve bijdrage aan de landelijke campagne verwacht.

Een Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie: 

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is thuis in het gedachtegoed van de ChristenUnie;
 • is bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen;
 • geeft op een actieve manier invulling aan de 10 deugden voor politiek en overheid, te weten verstandigheid, rechtvaardigheid, moed, gematigdheid, geloof, hoop, liefde, nederigheid, dienstbaarheid en gelatenheid;
 • heeft aantoonbare politieke of bestuurlijke ervaring op lokaal of regionaal niveau;
 • is in staat om als generalist aan de slag te gaan, met het vermogen om zich extra te verdiepen op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn;
 • heeft een goed analytisch denkvermogen;
 • kan snel kennis vergaren en onderwerpen simultaan hanteren;
 • is vaardig in woord en geschrift en hanteert een voor iedereen begrijpelijk taalgebruik;
 • is een goede debater en onderhandelaar;
 • moet bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;
 • is een netwerker en heeft een groot netwerk in verwante organisaties;
 • kan goed luisteren naar verhalen uit de samenleving en gebruikt deze voor politieke meningsvorming;
 • is een teamspeler;
 • is stressbestendig, kan presteren onder druk en op cruciale momenten;
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie en staat open voor coaching en kritiek;
 • is in staat om het verkiezingsprogramma helder uit te dragen.

Om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen, zijn een goede gezondheid en een evenwichtige thuissituatie noodzakelijk.

Profiel kandidaten 16 tot en met 50
Vanaf positie 16 bestaat de kandidatenlijst uit een brede mix van kandidaten. Zij worden geacht actief bij te dragen aan de campagne in hun doelgroep en /of regio.

Kandidaten hiervoor zijn: 

 • potentiële kandidaten voor de toekomstige top van de lijst;
 • talentvolle nieuwkomers in de politiek;
 • ervaren bestuurders met een groot netwerk;
 • ambassadeurs van de ChristenUnie met een regionaal profiel;
 • vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen.

Een kandidaat voor de kandidatenlijst plaats 16-50 van de ChristenUnie: 

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen;
 • kan zijn of haar omgeving mobiliseren en motiveren voor de ChristenUnie;
 • heeft een netwerk in maatschappelijke organisaties;
 • is, in het geval van potential, bereid te werken aan eigen ontwikkeling.

Solliciteren

U kunt solliciteren via het sollicitatieformulier tot uiterlijk 7 augustus 2023 09:00 uur. Wilt u in uw brief door middel van uw motivatie aangeven of u belangstelling heeft voor een top 15 positie of een andere positie op de lijst?

In verband met de beperkte doorlooptijd van de procedure zal de selectiecommissie een eigenstandige afweging maken met betrekking tot het spreken van belangstellenden. Waarschijnlijk zal niet met iedereen gesproken worden.

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de talentmanager van de ChristenUnie Ron de Rover via kandidaatstelling@christenunie.nl of 033-4226967. Uiteraard behandelen we uw sollicitatie met discretie.

Solliciteren