Themanetwerk Duurzaamheid en Klimaat

Zorg voor de schepping is een kernthema van de christelijk-sociale politiek. Vele ChristenUnie-leden dragen thuis, professioneel en als onderdeel van (christelijke) maatschappelijke initiatieven en kerken bij aan een duurzamer klimaat. De urgentie is hoog om dit te versterken en politici zoeken wegen om dit wijs te versnellen. 

Wij veroorzaken helaas met onze huidige manier van leven vaak indirect en onbedoeld nog onrecht dat veel leven bedreigt. Voor een duurzaam klimaat zijn in dit mondiale Noorden dus grote structurele veranderingen nodig. Nederland heeft daarin een historische verantwoordelijkheid én veel actuele capaciteit. 

Het Themanetwerk wil faciliteren dat ChristenUnie-leden met hart voor en kennis en kunde van duurzaamheid en klimaat(beleid) met elkaar én met politici in gesprek kunnen. Zo zijn we als partij geworteld in de praktijk en ons christelijk-sociale gedachtegoed en kunnen we met elkaar ideeën vormen voor hoopvol duurzaamheids- en  klimaatbeleid.  Als u hieraan wil bijdragen, meld u dan hieronder aan als lid.

Het mailadres van de kerngroep is: duurzaamheidenklimaat@christenunie.nl (niet bedoeld voor aanmelding)

Log in met uw ChristenUnie-lidgegevens om u aan te melden voor het netwerk

Weet u uw inloggegevens niet, vraag deze dan op via wachtwoord.christenunie.nl.

Wachtwoord vergeten?

Samenstelling kerngroep

De kerngroep van Themanetwerk duurzaamheid&klimaat bestaat uit vijf ChristenUnie leden die deskundig zijn op de thema’s duurzaamheid&klimaat en zich vrijwillig inzetten om het Themanetwerk op te bouwen.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bestuurders en commissies en verzamelen input van de leden van het Themanetwerk. De kerngroep bewaakt de kwaliteit van de adviezen aan bestuurders en commissies en zorgt dat de adviezen in lijn zijn met het christelijk-sociaal denken.

Simon-Frans de Vries (voorzitter)
Projectbeheerder circulaire economie

Lisa van Nieuwkoop (secretaris)
Promovendus energierecht

Bert van Dorp
Technisch directeur Orange Climate BV

Kirsten Alblas
Fractiemedewerker ChristenUnie Utrecht, spreker bij Christian Climate Action

IJmert Muilwijk
Manager Gas en Waterstof bij Energie Nederland

Heb je belangstelling en wil je meer weten over het functioneren van het netwerk of de rol van netwerken binnen de partij?

Neem dan contact op met de kerngroep via duurzaamheidenklimaat@christenunie.nl of met de coördinator partijnetwerken via netwerken@christenunie.nl